Podcast maken

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

(actieve) kennisverwerving te stimuleren of om te reflecteren, kritisch te denken, analyseren, gespreksvaardigheden te oefenen. 

 

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Een podcast is een audio-opname waarin een door één of meer personen over een bepaald onderwerp wordt gesproken. De lengte van een podcast kan sterk variëren (van enkele minuten tot ongeveer een uur; langer komt soms ook voor), waardoor het een zowel een opsomming van korte tips of een korte uitleg van een begrip kan zijn, maar ook een diepgaand interview met een expert, bijvoorbeeld over (impact van) bepaalde trends en innovaties, of een uitwisseling van ervaringen en meningen (via stellingen) tussen betrokkenen uit het werkveld. 

Je kunt het dus ook gebruiken om een complete les te verzorgen. Niet alleen voor het overbrengen van de informatie, maar ook voor het geven van de opdrachten. Studenten kunnen dan de opname pauzeren om de opdracht te maken, en daarna de opname verder beluisteren.

Ook kunnen studenten zelf een podcast opnemen. Dit betekent dat zij zich in het onderwerp (en eventuele gasten) moeten verdiepen, een structuur bedenken voor de podcast en hun gespreksvaardigheden moeten aanspreken als zij gasten interviewen voor hun podcast.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Om een podcast te maken:

  1. Bepaal het onderwerp van je podcast en verzamel en selecteer de informatie die je erin op wilt nemen. Welke vragen wil je beantwoorden voor je luisteraars? Welke perspectieven laat je aan bod komen?
  2. Hoe ga je die vragen beantwoorden? Doe je dit zelf of voer je een gesprek hierover met een expert?
  3. Maak een script voor de opname. Deze lees je niet letterlijk voor, maar gebruik je als leidraad bij de opname.
  4. Laat je de luisteraars ook opdrachten doen? Welke? Neem deze ook op in je script. Als je dit wekelijks doet zou je een vóór een opdrachtmoment een herkenbaar melodietje kunnen laten horen. Let hierbij op auteursrechten.
  5. Ga op zoek naar handige software zoals Audacity, Kaltura of MS Teams om je opname te maken of vraag hierbij hulp van de video-unit (als je op Saxion lesgeeft) of een vergelijkbare afdeling in je eigen organisatie.

Als docent kun je waarschijnlijk vooral putten uit je eigen kennis, maar studenten zullen eerst informatie moeten verzamelen en ordenen; ook als ze een expert gaan interviewen. Deze informatie moeten ze dan omzetten in begrijpelijke taal voor een gesproken tekst. Dit betekent dus dat ze het onderwerp in hun eigen woorden moeten toelichten. Daarnaast kan een podcast ook door studenten gebruikt worden om te reflecteren op bijvoorbeeld een verslag of product. 

De methode waarbij je naast kennis ook opdrachten integreert in je podcast, wordt ook wel de ‘Activerende podcastmethode‘ genoemd.

Ter inspiratie een lijst met bestaande podcasts op het gebied van onderwijs:

Je kunt eenvoudig googelen naar podcasts op je eigen vakgebied. Hier zie je enkele voorbeelden:

Zodra je de titel van een podcast weet dan kun je deze gemakkelijk zoeken in je eigen podcast app (zoals Apple Podcasts, Spotify, Pocket Cast, Overcast, Podcast Addict)

Bestaande podcasts kun je goed inzetten ter voorbereiding van een bijeenkomst, waarbij je vragen/opdrachten koppelt aan de te beluisteren podcast, net zoals bij video’s. Hierdoor zorg je ervoor dat studenten met een doel de podcast moeten beluisteren. Ook kun je ervoor kiezen dat ze naar aanleiding van de podcast een vraag moeten formuleren en deze mee moeten nemen naar de bijeenkomst.

 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Dit is in principe een werkvorm die geheel online wordt gedaan. Een podcast die je hebt opgenomen  of geselecteerd voor studenten, beluisteren zij via een online platform. De inhoud van de opdrachten kan uiteraard verschillen. Het kunnen individuele of groepsopdrachten zijn. Vragen  over beluisterde podcasts kun je in de online les terug laten komen.  

Als studenten zelf een podcast moeten opnemen is het logisch dat zij dit samen op locatie doen, maar het is ook mogelijk om een opname te maken van een Teams-meeting.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  Kaltura Capture
  •  Microsoft Teams