Kennisclip laten ontwikkelen door studenten

Bij deze werkvorm laat je studenten individueel, in duo’s of kleine groepjes een kennisclip ontwikkelen over de lesstof. Dit doe je als voorbereidende- of verwerkingsactiviteit. Het gaat hierbij om een (korte) video waarin een bepaald thema of begrip wordt uitgelegd. De duur van een kennisclip ligt tussen de 5 en 10 Lees verder... Kennisclip laten ontwikkelen door studenten

Videoblog (vlog) maken

Als variant op een geschreven blog kan een vlog ingezet worden. Een vlog is een blog in videovorm. Het bevat een camera-opname waarin een student zijn kennis of ervaring deelt, bepaalde vaardigheden toont of zijn mening geeft over een gebeurtenis, artikel, actualiteit e.d. Je kunt een vlog bijvoorbeeld inzetten voor de verwerking van Lees verder... Videoblog (vlog) maken

Powerdoc of Slidedoc maken

Een Powerdoc of Slidedoc is een set van slides met overzichtelijk gepresenteerde informatie, waarbij geen verdere toelichting nodig is. De slides bevatten alle informatie en uitleg, zodat je er zelf geen toelichting meer bij hoeft te geven (zoals bij een presentatie), maar het is veel overzichtelijker en bondiger dan een Lees verder... Powerdoc of Slidedoc maken

Online breakout-groepen

Tijdens een online bijeenkomst kun je studenten activeren door ze in groepjes uiteen te laten gaan naar een online groepsruimte (‘breakout room’) en ze daarbij een opdracht mee te geven waarover ze moeten overleggen, discussiëren of waarbij ze samenwerken in een document, whitebooard of andere tool. Lees verder... Online breakout-groepen

Korte overtuigende presentatie (pitch)

Studenten bedenken een idee, product of oplossing voor een bepaalde situatie of probleem dat je ze voorlegt als docent (of waar ze zelf mee komen naar aanleiding van een discussie over (actuele) voorvallen), en proberen de anderen door middel van een korte presentatie (pitch, max. 3 minuten) hiervan te overtuigen. Lees verder... Korte overtuigende presentatie (pitch)

Podcast maken

Een podcast is een audio-opname waarin een door één of meer personen over een bepaald onderwerp wordt gesproken. De lengte van een podcast kan sterk variëren (van enkele minuten tot ongeveer een uur; langer komt soms ook voor), waardoor het een zowel een opsomming van korte tips of een korte Lees verder... Podcast maken

Online magazine ontwikkelen

Studenten verzamelen individueel of in groepjes elk informatie over een ander thema en ordenen de relevante informatie inclusief bijpassende afbeeldingen overzichtelijk in een online magazine. Zo ontstaat er een verzameling van magazines over verschillende onderwerpen die studenten met elkaar kunnen uitwisselen en gebruiken in hun verdere leerproces.  Lees verder... Online magazine ontwikkelen

Draaiboek schrijven

Studenten krijgen de opdracht om iets binnen bepaalde randvoorwaarden (fictief) te organiseren. Afhankelijk van de situatie kan het evenement fictief of daadwerkelijk plaatsvinden. De studenten beschrijven het doel, de randvoorwaarden, de belangrijkste mijlpalen en een detailplanning van het evenement. Bedenk ook hoe de studenten eventueel feedback kunnen verzamelen over het Lees verder... Draaiboek schrijven

Infographic maken

Studenten maken een informatieve visuele weergave van bijvoorbeeld een proces of stappenplan, een presentatie over zichzelf of een ander onderwerp met allerlei feiten erbij, of een weergave van resultaten uit onderzochte bronnen of van eigen onderzoekresultaten. Lees verder... Infographic maken

Jigsaw-methode

De studenten worden ingedeeld in groepen, waarbij elke student met een ander deel van de leerstof aan de slag gaat, en dus ‘expert’ wordt in dat onderdeel. Vervolgens komen eerst de experts per onderwerp bij elkaar in ‘expertgroepen’, waarbij ze met elkaar bespreken hoe ze hun onderdeel aan hun groep Lees verder... Jigsaw-methode