AVG

Sinds mei 2016 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet wordt sinds mei 2018 gehandhaafd. De verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens wordt voor een groot deel bij de organisatie gelegd. Als onderwijsinstelling zijn we verantwoordelijk voor het beschermen van de persoonsgegevens van onze studenten. Ook als docent heb je een verantwoordingsplicht.

Dit heeft gevolgen voor de digitale tools die je in je onderwijs kunt inzetten. Tools gebruiken kan nog steeds maar er zitten wel voorwaarden aan. Kijk in je zoektocht naar geschikte werkvormen kritisch of de tool die je hierbij wilt inzetten voldoet aan de AVG-regels. De belangrijkste regels hebben we voor je op een rij gezet.

Voordat je tools gebruikt waar je instelling geen contract mee of licentie van heeft, is het i.v.m. de AVG raadzaam contact op te nemen met de afdeling die binnen jouw instelling hier zorg voor draagt. Voor Saxion specifiek: neem contact op met de TLC-contactpersoon, adviseur of instructional designer van de academie.

Wil je meer weten? Kijk dan eens naar deze uitgave van SURF.