Vraag- en antwoordforum

Studenten plaatsen op een zelfgekozen moment (tijdonafhankelijk) vragen over de leerstof of over opdrachten op een online discussieforum of Padlet. Zowel de docent als medestudenten kunnen ook weer op een door hen zelf gekozen tijd en plaats reageren op deze vragen. Het is ook mogelijk dat je als docent zelf Lees verder... Vraag- en antwoordforum

Vragen stellen voor de bijeenkomst

Je kunt studenten als voorbereiding de opdracht geven om vragen die ze hebben alvast te stellen. Door dit voorafgaand aan de bijeenkomst te vragen kan deze input de leidraad zijn voor de wijze waarop je deze gaat vormgeven. Ook geeft het studenten de mogelijkheid om medestudenten te helpen. Lees verder... Vragen stellen voor de bijeenkomst

Vragenuur/Consult

Studenten kunnen de docent vragen stellen ter voorbereiding op verschillende zaken zoals toetsen, stages, afstuderen, etc. Dit kan zowel in grote groepen als individueel. Lees verder... Vragenuur/Consult

Videoquiz

Een videoquiz is een video (kennisclip) waarbij op specifiek ingestelde momenten vragen zijn tussengevoegd die studenten moeten beantwoorden voordat de video verdergaat. Hierdoor zullen studenten proberen de inhoud van de video beter tot zich te nemen, waardoor ze automatisch een actievere houding aannemen tijdens het bekijken van de video.   Lees verder... Videoquiz

Kennisclip laten ontwikkelen door studenten

Bij deze werkvorm laat je studenten individueel, in duo’s of kleine groepjes een kennisclip ontwikkelen over de lesstof. Dit doe je als voorbereidende- of verwerkingsactiviteit. Het gaat hierbij om een (korte) video waarin een bepaald thema of begrip wordt uitgelegd. De duur van een kennisclip ligt tussen de 5 en 10 Lees verder... Kennisclip laten ontwikkelen door studenten

Videoblog (vlog) maken

Als variant op een geschreven blog kan een vlog ingezet worden. Een vlog is een blog in videovorm. Het bevat een camera-opname waarin een student zijn kennis of ervaring deelt, bepaalde vaardigheden toont of zijn mening geeft over een gebeurtenis, artikel, actualiteit e.d. Je kunt een vlog bijvoorbeeld inzetten voor de verwerking van Lees verder... Videoblog (vlog) maken

Feedback geven via audio of video

In plaats van schriftelijke feedback te geven bij opdrachten of mondeling feedback te bespreken met (een groep) studenten, maak je een audio- of video-opname van je feedback die je toevoegt bij de ingeleverde opdracht in de leeromgeving. Dit is in sommige gevallen beter passend en minder intensief dan het geven Lees verder... Feedback geven via audio of video

Vaardighedenpracticum

In een vaardighedenpracticum (oefenpracticum, praktijkoefening) creëer je een oefensituatie waarin studenten stappen van een volledige handeling kunnen oefenen, of de hele handeling ineens. Afhankelijk van de complexiteit van de situatie doen ze dit individueel of in groepjes en loop je als docent rond, of ze doen dit één voor één Lees verder... Vaardighedenpracticum

Onderzoekspracticum

Bij een onderzoekspracticum gaan studenten zelf experimenteel onderzoek doen. Experimenteel onderzoek is gericht op het verklaren, bevestigen of optimaliseren van iets. Het kan een volledig onderzoek zijn of het kan focussen op enkele onderzoeksvaardigheden, zoals het opstellen van een onderzoeksvraag, hypothese of werkplan, of juist op het uitvoeren ervan en Lees verder... Onderzoekspracticum

Apparaatpracticum

Aan de hand van een stap-voor-stap uitleg leren studenten bijvoorbeeld over het klaarzetten, aanzetten, instellen, opties, uitvoeren, aflezen, bijstellen, resetten, uitzetten, schoonmaken en opbergen van een apparaat dat ze bij een begrips- of onderzoekspracticum gaan gebruiken. Lees verder... Apparaatpracticum