Expertgroepen

Elke groep gaat met een deel van de leerstof (zelfgekozen of niet) aan de slag aan de hand van (eventueel door de studenten zelf opgestelde) leervragen. Nadat er tijd is geweest voor verdieping geven zij als experts van dat onderwerp een presentatie aan de rest van de groep, waarbij ze Lees verder... Expertgroepen

Simulatie met een game

Simulatiespellen kunnen worden gebruikt om studenten zo effectief mogelijk (door het spelelement) specifieke taken te laten uitvoeren in een situatie waarvan het werkelijkheidsgehalte zo hoog mogelijk is, maar  waarin het veilig is om fouten in te maken (zoals bij een vlieg-, rij- of operatiesimulator) en die waar nodig vereenvoudigd is Lees verder... Simulatie met een game

Online breakout-groepen

Tijdens een online bijeenkomst kun je studenten activeren door ze in groepjes uiteen te laten gaan naar een online groepsruimte (‘breakout room’) en ze daarbij een opdracht mee te geven waarover ze moeten overleggen, discussiëren of waarbij ze samenwerken in een document, whitebooard of andere tool. Lees verder... Online breakout-groepen

Podcast maken

Een podcast is een audio-opname waarin een door één of meer personen over een bepaald onderwerp wordt gesproken. De lengte van een podcast kan sterk variëren (van enkele minuten tot ongeveer een uur; langer komt soms ook voor), waardoor het een zowel een opsomming van korte tips of een korte Lees verder... Podcast maken

Online magazine ontwikkelen

Studenten verzamelen individueel of in groepjes elk informatie over een ander thema en ordenen de relevante informatie inclusief bijpassende afbeeldingen overzichtelijk in een online magazine. Zo ontstaat er een verzameling van magazines over verschillende onderwerpen die studenten met elkaar kunnen uitwisselen en gebruiken in hun verdere leerproces.  Lees verder... Online magazine ontwikkelen

Dagelijks / Wekelijks doel

Studenten stellen een dagelijks of wekelijks doel en kijken daarbij telkens terug op hoe het proces is verlopen. Ze werken dus kort-cyclisch en kunnen ook direct aanpassingen en verbeteracties doorvoeren. De docent treedt hierbij op als coach. Het stellen van een dagelijks of wekelijks doel is afkomstig van ‘agile werken’ Lees verder... Dagelijks / Wekelijks doel

Jigsaw-methode

De studenten worden ingedeeld in groepen, waarbij elke student met een ander deel van de leerstof aan de slag gaat, en dus ‘expert’ wordt in dat onderdeel. Vervolgens komen eerst de experts per onderwerp bij elkaar in ‘expertgroepen’, waarbij ze met elkaar bespreken hoe ze hun onderdeel aan hun groep Lees verder... Jigsaw-methode