Online breakout-groepen

Tijdens een online bijeenkomst kun je studenten activeren door ze in groepjes uiteen te laten gaan naar een online groepsruimte (‘breakout room’) en ze daarbij een opdracht mee te geven waarover ze moeten overleggen, discussiëren of waarbij ze samenwerken in een document, whitebooard of andere tool. Lees verder... Online breakout-groepen

Podcast maken

Een podcast is een audio-opname waarin een door één of meer personen over een bepaald onderwerp wordt gesproken. De lengte van een podcast kan sterk variëren (van enkele minuten tot ongeveer een uur; langer komt soms ook voor), waardoor het een zowel een opsomming van korte tips of een korte Lees verder... Podcast maken

Online discussieforum

Een online discussie is een werkvorm voor het verwerken en toepassen van de leerstof. Doordat deze vorm van discussiëren asynchroon is (er is geen gelijktijdige interactie), kunnen studenten langer nadenken over hun inbreng en deze zorgvuldiger formuleren. Ze moeten daarbij hun gedachten (her)structureren. Bovendien kan het de meer introverte studenten Lees verder... Online discussieforum

Draaiboek schrijven

Studenten krijgen de opdracht om iets binnen bepaalde randvoorwaarden (fictief) te organiseren. Afhankelijk van de situatie kan het evenement fictief of daadwerkelijk plaatsvinden. De studenten beschrijven het doel, de randvoorwaarden, de belangrijkste mijlpalen en een detailplanning van het evenement. Bedenk ook hoe de studenten eventueel feedback kunnen verzamelen over het Lees verder... Draaiboek schrijven

Fotospel

Studenten selecteren een foto uit een verzameling of zoeken zelf een foto die voor hen iets zegt over een bepaald onderwerp, en vertellen vervolgens waarom zij die foto geselecteerd hebben. Daarover kan een gesprek ontstaan tussen de docent en de student of tussen de studenten onderling, klassikaal of in groepjes. Lees verder... Fotospel

Gamification met badges

Een badge is een afbeelding in Blackboard waarmee een student aantoont aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Die voorwaarden kunnen in Blackboard worden gedefinieerd in de vorm van ‘Prestaties’. Een prestatie is bijvoorbeeld een opdracht die de student inlevert of een toets die de student maakt in Blackboard. Een extra voorwaarde Lees verder... Gamification met badges