Bloggen

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten informatie te laten documenteren, evalueren en verwerken. Het helpt studenten om theoretische kennis actiever te verwerken en zet aan tot dieper leren, omdat ze om een blog te schrijven hun gedachten moeten structureren en mogelijk aanvullende argumenten en informatie zoeken om ervoor te zorgen dat er geen grote ‘gaten’ meer in hun ‘verhaal’ zitten.

Een blog kan ook gebruikt worden voor zelfreflectie en voor allerlei schrijfopdrachten.

Een persoonlijk, extern blog (dus buiten Blackboard) kan zelfs vakoverstijgend worden ingezet. Een student die al sinds zijn studie gewend is om regelmatig zelf zijn eigen kennis, inzichten en meningen te verwoorden in blogs, heeft na verloop van tijd een zeer waardevolle persoonlijke kennisbank opgebouwd, verwoord in eigen woorden en gerelateerd aan allerlei relevante bronnen.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Het woord blog is afkomstig van het woord weblog, oftewel een logboek op het web. In een blog deelt de schrijver (‘blogger‘) zijn of haar kennis, ervaringen, inzichten, mening over diverse onderwerpen. Vaak is dit gericht op een bepaald thema of vakgebied, maar het kan over alles gaan dat een blogger bezighoudt. Een blog heeft geen voorgeschreven lengte, maar gemiddeld bestaat een blog uit 400 tot 1000 woorden. 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Bloggen is in principe een online activiteit, maar het is ook gewoon een format voor een schrijfopdracht. Zo’n schrijfopdracht zou ook met pen en papier kunnen, of door te typen in een digitale tool zonder het online te delen met anderen, bijvoorbeeld door het af te drukken en mee te nemen naar de les en het daar onderling uit te wisselen. 

Bloggen is bij uitstek geschikt als verwerkingsactiviteit, maar zou ook als voorbereidende activiteit kunnen dienen om informatie vooraf grondig door te nemen of om voorkennis te activeren.  

Studenten kunnen individueel of als groep een blog bijhouden, bijvoorbeeld: 

  • Tijdens een project of stage waar ze aan werken schrijven ze wekelijks één of twee blogs over het verloop van het project en wat zij daarvan leren. 
  • Ze volgen een aantal relevante blogs uit hun vakgebied en schrijven over artikelen die zij relevant vinden voor zichzelf en hun medestudenten. Dit kunnen ook artikelen zijn die de docent al heeft aangedragen of hoofdstukken uit een boek. Naar aanleiding van de tekst kan de student een mening geven, leerstof samenvatten, uitleggen, inzichten en ervaringen delen, vervolgvragen formuleren, etc. 
  • Ze schrijven over de ervaringen van specifieke lessen, bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek, gastspreker, groepsopdrachten, een gemaakte oefentoets, etc. 
  • Ze schrijven over actuele gebeurtenissen die zij als relevant zien voor hun vakgebied.  
  • Ze reageren op elkaars blogs en reageren ook op reacties die zij op hun eigen blog hebben ontvangen.  
HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Blackboard bevat de tool (graded) blog waar studenten individueel of met een groep een blog kunnen schrijven dat door de docent en door medestudenten gelezen kan worden en dat eventueel door de docent kan worden beoordeeld. Externen kunnen het blog niet lezen, want er is toegang nodig tot de Blackboard leeromgeving van de module.  

Om een blog te maken dat ook door externen kan worden gelezen is WordPress.com de meest gebruikte tool. Daar kan een site ook met een password worden beveiligd, zodat niet zomaar iedereen het kan lezen. Als docent is het mogelijk om deze blogs te volgen via een gratis RSS-lezer zoals InoReader of Feedly, of door zelf ook een WordPress-account aan te maken en sites te volgen via dat account

In plaats van te schrijven kan de student ook een vlog (videoblog) maken. Door een tijdbeperking op te leggen wordt de student gedwongen om eerst goed na te denken over wat te vertellen en hoe. 
Bij Saxion gebruiken studenten bij voorkeur het videoplatform Kaltura. YouTube en Vimeo zijn andere bekende mogelijkheden voor het delen van een vlog. Op Kaltura kan de student een Playlist of Channel maken om de gemaakte vlogs bij elkaar te zetten, zodat medestudenten en docenten ze gemakkelijk kunnen terugvinden. Onder elke video kunnen ook reacties worden geplaatst. 

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , ,
Taxonomie van Miller:
Interactie: