Videoblog (vlog) maken

Als variant op een geschreven blog kan een vlog ingezet worden. Een vlog is een blog in videovorm. Het bevat een camera-opname waarin een student zijn kennis of ervaring deelt, bepaalde vaardigheden toont of zijn mening geeft over een gebeurtenis, artikel, actualiteit e.d. Je kunt een vlog bijvoorbeeld inzetten voor de verwerking van Lees verder... Videoblog (vlog) maken

Powerdoc of Slidedoc maken

Een Powerdoc of Slidedoc is een set van slides met overzichtelijk gepresenteerde informatie, waarbij geen verdere toelichting nodig is. De slides bevatten alle informatie en uitleg, zodat je er zelf geen toelichting meer bij hoeft te geven (zoals bij een presentatie), maar het is veel overzichtelijker en bondiger dan een Lees verder... Powerdoc of Slidedoc maken

Korte overtuigende presentatie (pitch)

Studenten bedenken een idee, product of oplossing voor een bepaalde situatie of probleem dat je ze voorlegt als docent (of waar ze zelf mee komen naar aanleiding van een discussie over (actuele) voorvallen), en proberen de anderen door middel van een korte presentatie (pitch, max. 3 minuten) hiervan te overtuigen. Lees verder... Korte overtuigende presentatie (pitch)

Online magazine ontwikkelen

Studenten verzamelen individueel of in groepjes elk informatie over een ander thema en ordenen de relevante informatie inclusief bijpassende afbeeldingen overzichtelijk in een online magazine. Zo ontstaat er een verzameling van magazines over verschillende onderwerpen die studenten met elkaar kunnen uitwisselen en gebruiken in hun verdere leerproces.  Lees verder... Online magazine ontwikkelen

Jigsaw-methode

De studenten worden ingedeeld in groepen, waarbij elke student met een ander deel van de leerstof aan de slag gaat, en dus ‘expert’ wordt in dat onderdeel. Vervolgens komen eerst de experts per onderwerp bij elkaar in ‘expertgroepen’, waarbij ze met elkaar bespreken hoe ze hun onderdeel aan hun groep Lees verder... Jigsaw-methode

Kennisdeling in wisselende duo’s

Studenten vormen koppels en geven elkaar uitleg over iets dat zij hebben voorbereid en stellen elkaar vragen over deze onderwerpen. Het kan ook gebruikt worden om een mening te vormen over één of meerdere onderwerpen. Na verloop van tijd kunnen er ook nieuwe duo’s worden gevormd. Lees verder... Kennisdeling in wisselende duo’s

Bloggen

Het woord blog is afkomstig van het woord weblog, oftewel een logboek op het web. In een blog deelt de schrijver (‘blogger‘) zijn of haar kennis, ervaringen, inzichten, mening over diverse onderwerpen. Vaak is dit gericht op een bepaald thema of vakgebied, maar het kan over alles gaan dat een Lees verder... Bloggen