Videoblog (vlog) maken

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten kennis, vaardigheden of ervaringen te laten delen in de vorm van een video.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Als variant op een geschreven blog kan een vlog ingezet worden. Een vlog is een blog in videovorm. Het bevat een camera-opname waarin een student zijn kennis of ervaring deelt, bepaalde vaardigheden toont of zijn mening geeft over een gebeurtenis, artikel, actualiteit e.d. Je kunt een vlog bijvoorbeeld inzetten voor de verwerking van de theorie of voor reflectie-doeleinden tijdens een stage, of als (deel van een) beroepsproduct.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Je laat studenten een video maken waarin ze hun kennis, vaardigheden of ervaringen delen, of hun mening geven over een gebeurtenis, artikel, actualiteit etc. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet ter voorbereiding op een bijeenkomst, om later enkele vlogs te tonen en te bespreken. Ook kun je de vlogs laten inleveren bij de docent, bijvoorbeeld als de vlogs meer persoonlijk zijn en niet geschikt zijn om in de klas te bespreken.
Een mogelijke verwerkingsopdracht na het inleveren van een vlog is dat studenten feedback geven op elkaars video.  Dit kan bijvoorbeeld door de vlog op een forum te laten plaatsen en studenten onder de vlog van medestudenten te laten reageren.

Een vlog kan ook worden ingezet bij projectgroepen. Door middel van de vlog kunnen zij belangrijke momenten in hun groepsproces laten zien. Je kunt studenten dit bijvoorbeeld laten opnemen in een logboek of als (onderdeel van) een reflectie.

Zorg in ieder geval dat je voorafgaand aan het verstrekken van de opdracht duidelijk hebt gemaakt wat het doel is van de vlog en welke elementen belangrijk zijn om er een goede vlog van te maken. Dit kun je ook samen met studenten verkennen middels een brainstorm.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Je kunt een instructie voor een opdracht plaatsen op BlackBoard en een inleverpunt aanmaken, zodat de studenten daar de vlog kunnen uploaden. Dit kan ook via een forum, waarna studenten elkaar feedback kunnen geven. Studenten kunnen de video opnemen met hun eigen device of via Kaltura Capture

 

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , , ,
Taxonomie van Miller: ,
Interactie:
Wanneer:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  Kaltura Capture
  •  BB (graded) discussion board