Online breakout-groepen

Tijdens een online bijeenkomst kun je studenten activeren door ze in groepjes uiteen te laten gaan naar een online groepsruimte (‘breakout room’) en ze daarbij een opdracht mee te geven waarover ze moeten overleggen, discussiëren of waarbij ze samenwerken in een document, whitebooard of andere tool. Lees verder... Online breakout-groepen

Korte quiz tijdens de les

Met een korte quiz stel je tijdens de les een aantal vragen over leerstof die eerder behandeld is (in een vorige module, vorige les of eerder tijdens deze les). Zorg ervoor dat elke student gaat nadenken door iedereen te laten antwoorden of omdat de kans altijd bestaat dat ze gevraagd Lees verder... Korte quiz tijdens de les

Quiz voor of na de les

Studenten maken een serie toetsvragen die schriftelijk of via een digitale toets worden gesteld, en die zij zelf kunnen nakijken aan de hand van een lijst met antwoorden (bij een schriftelijke toets), of die automatisch worden nagekeken door de toetsapplicatie waarin de (digitale) toets is klaargezet. Het maakt daarbij niet Lees verder... Quiz voor of na de les

Zelfstudietoets met open (casus)vragen

Zelfstudietoetsen bevatten meestal gesloten vraagtypen zoals meerkeuzevragen, juist/onjuist, invulvragen, etc. die automatisch gecontroleerd worden door de gebruikte toetsapplicatie. Bij een casustoets is er vaak sprake van open vragen die niet automatisch kunnen worden gecontroleerd, waardoor de student moet wachten tot de docent het heeft nagekeken of besproken in de les. Lees verder... Zelfstudietoets met open (casus)vragen

Ontwikkelen van een begrippenlijst

Studenten houden tijdens het doornemen van de lesstof (voor of na de sessie) voor zichzelf een lijst bij van moeilijke begrippen. Per begrip noteren ze in hun eigen woorden de uitleg van het begrip. Naarmate hun kennis van de begrippen verbetert kunnen ze deze uitleg verder aanscherpen. De begrippen kunnen Lees verder... Ontwikkelen van een begrippenlijst

Bloggen

Het woord blog is afkomstig van het woord weblog, oftewel een logboek op het web. In een blog deelt de schrijver (‘blogger‘) zijn of haar kennis, ervaringen, inzichten, mening over diverse onderwerpen. Vaak is dit gericht op een bepaald thema of vakgebied, maar het kan over alles gaan dat een Lees verder... Bloggen

Casusopdracht

Een casusopdracht is een opdracht aan studenten die betrekking heeft op een relevante praktijksituatie waarin zich een probleem voordoet. Om het probleem op te lossen moeten studenten hun kennis en ervaring toepassen op de beschreven situatie. Lees verder... Casusopdracht