Rollenspel

Studenten oefenen in duo’s of kleine groepjes een situatie waarin personen een verschillende rol hebben. Elke student neemt daarbij één rol aan. Vaak zijn er één of meer studenten nodig die een ondersteunende rol spelen, zodat de student met de beroepsrol echt kan oefenen (bijvoorbeeld verkoper versus klant). Later kunnen Lees verder... Rollenspel

Rollenspel-discussie

Rollenspel-discussies zijn een interactieve manier om kennis en vaardigheden van studenten te peilen en te verbeteren door middel van een gesimuleerde discussie. Studenten krijgen een rol toebedeeld met verschillende standpunten of perspectieven over een specifiek onderwerp of kwestie. Door rollenspellen zoveel mogelijk aan realistische situaties te koppelen doen studenten leerzame Lees verder... Rollenspel-discussie

Vaardighedenpracticum

In een vaardighedenpracticum (oefenpracticum, praktijkoefening) creëer je een oefensituatie waarin studenten stappen van een volledige handeling kunnen oefenen, of de hele handeling ineens. Afhankelijk van de complexiteit van de situatie doen ze dit individueel of in groepjes en loop je als docent rond, of ze doen dit één voor één Lees verder... Vaardighedenpracticum

Onderzoekspracticum

Bij een onderzoekspracticum gaan studenten zelf experimenteel onderzoek doen. Experimenteel onderzoek is gericht op het verklaren, bevestigen of optimaliseren van iets. Het kan een volledig onderzoek zijn of het kan focussen op enkele onderzoeksvaardigheden, zoals het opstellen van een onderzoeksvraag, hypothese of werkplan, of juist op het uitvoeren ervan en Lees verder... Onderzoekspracticum

Apparaatpracticum

Aan de hand van een stap-voor-stap uitleg leren studenten bijvoorbeeld over het klaarzetten, aanzetten, instellen, opties, uitvoeren, aflezen, bijstellen, resetten, uitzetten, schoonmaken en opbergen van een apparaat dat ze bij een begrips- of onderzoekspracticum gaan gebruiken. Lees verder... Apparaatpracticum

Begripspracticum

Een begripspracticum is een praktische opdracht die studenten doorgaans uitvoeren in een praktijkruimte te zien hoe bepaalde principes werken, om ze vervolgens beter te kunnen begrijpen. Het practicum vindt plaats in aanwezigheid van begeleiding, of het wordt door de docent of practicumbegeleider zelf uitgevoerd.  Lees verder... Begripspracticum

Simulatie met een game

Simulatiespellen kunnen worden gebruikt om studenten zo effectief mogelijk (door het spelelement) specifieke taken te laten uitvoeren in een situatie waarvan het werkelijkheidsgehalte zo hoog mogelijk is, maar  waarin het veilig is om fouten in te maken (zoals bij een vlieg-, rij- of operatiesimulator) en die waar nodig vereenvoudigd is Lees verder... Simulatie met een game

Online breakout-groepen

Tijdens een online bijeenkomst kun je studenten activeren door ze in groepjes uiteen te laten gaan naar een online groepsruimte (‘breakout room’) en ze daarbij een opdracht mee te geven waarover ze moeten overleggen, discussiëren of waarbij ze samenwerken in een document, whitebooard of andere tool. Lees verder... Online breakout-groepen

Korte quiz tijdens de les

Met een korte quiz stel je tijdens de les een aantal vragen over leerstof die eerder behandeld is (in een vorige module, vorige les of eerder tijdens deze les). Zorg ervoor dat elke student gaat nadenken door iedereen te laten antwoorden of omdat de kans altijd bestaat dat ze gevraagd Lees verder... Korte quiz tijdens de les

Quiz voor of na de les

Studenten maken een serie toetsvragen die schriftelijk of via een digitale toets worden gesteld, en die zij zelf kunnen nakijken aan de hand van een lijst met antwoorden (bij een schriftelijke toets), of die automatisch worden nagekeken door de toetsapplicatie waarin de (digitale) toets is klaargezet. Het maakt daarbij niet Lees verder... Quiz voor of na de les