Online magazine ontwikkelen

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten dieper in een onderwerp te laten duiken. Daarbij kan ook vormgeving een rol spelen, voor zowel de positionering van de belangrijke en minder onderdelen van de inhoud als voor specifieke vormgevingsaspecten.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Studenten verzamelen individueel of in groepjes elk informatie over een ander thema en ordenen de relevante informatie inclusief bijpassende afbeeldingen overzichtelijk in een online magazine. Zo ontstaat er een verzameling van magazines over verschillende onderwerpen die studenten met elkaar kunnen uitwisselen en gebruiken in hun verdere leerproces. 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Geef studenten de opdracht om als voorbereiding op een les of verwerking na de les een thema te kiezen bijbehorend bij de lesstof en hier informatie over te verzamelen. De student analyseert de bruikbaarheid van de informatie en ordent deze overzichtelijk in de vorm van een magazine.

De magazines kunnen tijdens de bijeenkomst gepresenteerd worden of in elk geval gedeeld worden op een centrale plaats in de digitale leeromgeving (in een Wiki of Forum), zodat studenten elkaars magazines kunnen raadplegen om meer te leren over de verschillende thema’s.

Groepen kunnen ook feedback geven op elkaars magazines. Dit kan zowel in de les als via de digitale leeromgeving, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een discussieforum waarin elk groepje hun magazine plaatst in een eigen discussielijn. Andere groepjes kunnen daar dan op reageren.

 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Deze werkvorm vindt grotendeels online plaats in de tool waarin het magazine wordt ontwikkeld, maar eventueel overleg tussen groepsleden en presentaties vinden plaats in de les. Bij online lessen kan hierbij gebruik worden gemaakt van Teams of Blackboard Collaborate.

 

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Miller: ,
Categorie leeractiviteit: , , ,
Interactie: ,