Online magazine ontwikkelen

Studenten verzamelen individueel of in groepjes elk informatie over een ander thema en ordenen de relevante informatie inclusief bijpassende afbeeldingen overzichtelijk in een online magazine. Zo ontstaat er een verzameling van magazines over verschillende onderwerpen die studenten met elkaar kunnen uitwisselen en gebruiken in hun verdere leerproces.  Lees verder... Online magazine ontwikkelen

Online discussieforum

Een online discussie is een werkvorm voor het verwerken en toepassen van de leerstof. Doordat deze vorm van discussiëren asynchroon is (er is geen gelijktijdige interactie), kunnen studenten langer nadenken over hun inbreng en deze zorgvuldiger formuleren. Ze moeten daarbij hun gedachten (her)structureren. Bovendien kan het de meer introverte studenten Lees verder... Online discussieforum

Draaiboek schrijven

Studenten krijgen de opdracht om iets binnen bepaalde randvoorwaarden (fictief) te organiseren. Afhankelijk van de situatie kan het evenement fictief of daadwerkelijk plaatsvinden. De studenten beschrijven het doel, de randvoorwaarden, de belangrijkste mijlpalen en een detailplanning van het evenement. Bedenk ook hoe de studenten eventueel feedback kunnen verzamelen over het Lees verder... Draaiboek schrijven

Consensusconferentie

Bij een consensusconferentie gaat het erom de diverse meningen met elkaar in overeenstemming te brengen of eventueel duidelijk te maken op welke onderdelen de meningen uit elkaar blijven lopen.   Alle aanwezige studenten kunnen hun bijdrage leveren bij het opstellen van de aanbevelingen en conclusies worden door alle betrokkenen onderschreven. Als Lees verder... Consensusconferentie

Dagelijks / Wekelijks doel

Studenten stellen een dagelijks of wekelijks doel en kijken daarbij telkens terug op hoe het proces is verlopen. Ze werken dus kort-cyclisch en kunnen ook direct aanpassingen en verbeteracties doorvoeren. De docent treedt hierbij op als coach. Het stellen van een dagelijks of wekelijks doel is afkomstig van ‘agile werken’ Lees verder... Dagelijks / Wekelijks doel

Kortgeding

Kortgeding is een discussievorm waarbij het ondervragen van getuige-deskundigen door advocaten van de vóór en tegenpartij wordt nagespeeld tijdens de les. Studenten treden hierbij op als advocaat door vragen te stellen, of als getuige-deskundige door de vragen te beantwoorden. Een andere (groep) student(en) voert de regie als voorzitter(s) en de Lees verder... Kortgeding

Infographic maken

Studenten maken een informatieve visuele weergave van bijvoorbeeld een proces of stappenplan, een presentatie over zichzelf of een ander onderwerp met allerlei feiten erbij, of een weergave van resultaten uit onderzochte bronnen of van eigen onderzoekresultaten. Lees verder... Infographic maken

Forumdiscussie

Bij een forumdiscussie worden standpunten over een vooraf uitgekozen en voorbereid onderwerp uitgewisseld door ‘deskundigen’. De ‘toehoorders’ luisteren actief naar de deskundigen en stellen kritische vragen of mengen zich in de discussie door een ingenomen standpunt te beargumenteren. De discussie wordt geleid én ingeleid door een voorzitter. Lees verder... Forumdiscussie

Kennisdeling in wisselende duo’s

Studenten vormen koppels en geven elkaar uitleg over iets dat zij hebben voorbereid en stellen elkaar vragen over deze onderwerpen. Het kan ook gebruikt worden om een mening te vormen over één of meerdere onderwerpen. Na verloop van tijd kunnen er ook nieuwe duo’s worden gevormd. Lees verder... Kennisdeling in wisselende duo’s

Gamification met badges

Een badge is een afbeelding in Blackboard waarmee een student aantoont aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Die voorwaarden kunnen in Blackboard worden gedefinieerd in de vorm van ‘Prestaties’. Een prestatie is bijvoorbeeld een opdracht die de student inlevert of een toets die de student maakt in Blackboard. Een extra voorwaarde Lees verder... Gamification met badges