Online discussieforum

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten op een zelfgekozen plaats, tijd én in hun eigen tempo, hun mening te laten formuleren en onderbouwen, of te reageren op de mening van anderen.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Een online discussie is een werkvorm voor het verwerken en toepassen van de leerstof. Doordat deze vorm van discussiëren asynchroon is (er is geen gelijktijdige interactie), kunnen studenten langer nadenken over hun inbreng en deze zorgvuldiger formuleren. Ze moeten daarbij hun gedachten (her)structureren. Bovendien kan het de meer introverte studenten helpen om ook van zich te laten horen, terwijl zij daar in een face-to-face situatie minder snel toe geneigd zijn. 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Deze werkvorm is volledig online. Klik dus op de volgende tab om te lezen hoe je het kunt uitvoeren.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Via een online discussieforum kunnen studenten asynchroon discussiëren over bijvoorbeeld een ethisch dilemma of praktijkprobleem betreffende de leerinhoud. Als docent kan je zelf enkele problemen of stellingen klaarzetten, maar kan je ook studenten vragen een onderwerp of stelling te openen. Vervolgens kunnen studenten hierop reageren en/of op elkaars standpunten.

  • In praktijk blijkt het lastig te zijn een online discussie op gang te houden. Je kunt overwegen de deelname en bijdrage in de online discussie in de beoordeling te laten meewegen. Zo heb je in Blackboard de optie om online discussies in het Grade Center te beoordelen. Ook kun je instellen dat studenten bijdragen van medestudenten waarderen middels het toekennen van een aantal sterren.

Wees als docent ook betrokken bij de online discussie, bijvoorbeeld op de volgende manieren (Blignaut & Trollip, 2003): 

  • Administratieve bijdrage: heeft betrekking op de organisatie van de discussie. Bijvoorbeeld: “Lever voor a.s. vrijdag twee bijdragen aan de discussie. 
  • Affectieve bijdrage: de docent reageert door middel van een positieve aanmoediging en een erkenning van hun bijdragen. Bijvoorbeeld: “Anna geeft een interessante wending aan de discussie door…”.   
  • Corrigerende bijdrage: de docent wijst op misvattingen of corrigeert deze. Bijvoorbeeld: “Wie ziet welke misvatting de uitleg van Tjeerd bevat?” of “De theorie die Tjeerd hier uitlegt klopt niet, namelijk…”. 
  • Informatieve bijdrage: de docent reageert inhoudelijk door bijvoorbeeld extra informatie aan te bieden of een samenvatting te geven van de bijdrage van de studenten. Bijvoorbeeld: ´Tot nu toe hebben we het over leerdoelen gehad op niveau van feitenkennis en vaardigheden, hoe zit dat met de doelen op het niveau van….”.  
  • Socratische bijdrage: de docent stelt reflectievragen over de bijdrage van studenten. Bv. Deze mening is geformuleerd vanuit het perspectief van de milieuorganisatie. Hoe denk je / denken jullie dat de economen ertegenover staan?  

Een valkuil hierbij kan zijn dat je als docent té actief bent, waardoor studenten denken dat jij de antwoorden geeft en zij zelf niets meer hoeven te doen. Denk daaraan bij het plaatsen van je reacties. Hoe kun je een reactie uitlokken? Het is ook mogelijk om één of enkele studenten als moderator aanwijzen, maar ook dat vraagt natuurlijk wel om begeleiding. Bijvoorbeeld: per onderwerp of stelling kan een groepje studenten de verantwoordelijkheid krijgen om op bijdragen van medestudenten te reageren in de rol van moderator.

Bespreek ook tijdens de (online) bijeenkomst de inhoud van de online discussie. Zo verbind je de asynchrone activiteiten (die buiten de les plaatsvinden) met de activiteiten die binnen de les plaatsvinden. Hierdoor zien studenten de relevantie van de asynchrone activiteiten en zien ze dat er samenhang is. 

In Blackboard kun je gebruikmaken van verschillende discussielijnen in een discussieforum. Maak per stelling, dilemma of praktijkprobleem een nieuwe discussielijn aan. Studenten kunnen per discussielijn reageren wat het geheel overzichtelijk houdt.  

Bron:
Blignaut, S., & Trollip, S.R. (2003). Developing a taxonomy of faculty participation in asynchronous learning environments – an exploratory investigation. Computers & Education, 41 (2), 149-172. https://doi.org/10.1016/S0360-1315(03)00033-2  

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , , ,
Taxonomie van Miller: , , ,
Categorie leeractiviteit:
Interactie:
Door wie:
GERELATEERDE WERKVORMEN
  • Forumdiscussie