Gamification met badges

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

…studenten te motiveren diverse leeractiviteiten te voltooien.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Een badge is een afbeelding in Blackboard waarmee een student aantoont aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Die voorwaarden kunnen in Blackboard worden gedefinieerd in de vorm van ‘Prestaties’.

Een prestatie is bijvoorbeeld een opdracht die de student inlevert of een toets die de student maakt in Blackboard. Een extra voorwaarde kan daarbij zijn dat de student een bepaalde score behaalt. Ook het doornemen van een bepaald item in Blackboard kan een voorwaarde zijn, en met behulp van ‘adaptieve inhoud’ kan er een reeks van voorwaardelijke activiteiten gemaakt worden.

De vergelijking van badges met stickers gaat maar gedeeltelijk op, want elke student kan dezelfde badges behalen en een specifieke badge staat ook voor een specifieke prestatie.

Met badges kun je ook een bepaalde mate van competitie creëren binnen je module: wie heeft het eerst alle badges, wie heeft de meeste badges of wie heeft het eerst de belangrijkste badge verdiend?

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Houd tijdens de les een scorebord bij met de namen van studenten, en daarachter in kolommen de prestaties die ze moeten aantonen. De uitleg van de opdrachten geef je fysiek bij de opdrachten. Als ze een opdracht voltooid hebben laten ze dit zien aan de docent (of een medestudent van een ander team) en markeert deze de prestatie als voltooid op het scorebord

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

In Blackboard kan een student een badge behalen door aan de bijbehorende voorwaarden te voldoen. Die voorwaarden worden in Blackboard gedefinieerd als ‘Prestaties’.
Het definiëren van prestaties gaat in drie stappen:

  1. 1. Je geeft aan wáár studenten de verdiende badges kunnen vinden. Het meest logisch is het om hiervoor een inhoudsgebied of een specifieke map aan te maken.
  2. 2. Je stelt de voorwaarden in door één of meer opdrachten of toetsen toe te voegen aan de lijst met ‘grade center kolommen’ en daarbij in te stellen of ze alleen hoeven te worden ingeleverd/gemaakt, of dat er een bepaald cijfer moet zijn behaald. Daarnaast kun je ook één of meer items toevoegen aan een lijst met items die moeten worden doorgenomen om aan de voorwaarden voor de prestatie te voldoen.
  3. 3. De beloning definiëren in de vorm van een badge of certificaat.

Een reeks van voorwaarden instellen
Bij items, mappen, opdrachten, toetsen, etc kunnen via ‘adaptieve inhoud’ gelijksoortige voorwaarden worden ingesteld. Zo kun je een reeks van voorwaardelijke activiteiten maken in Blackboard, waarbij je alleen aan de laatste activiteit van die reeks een badge koppelt.

Om zo’n reeks te maken plaats je eerst de activiteiten van de reeks in Blackboard. Daarna stel je bij de laatste activiteit in aan welke voorwaarde(n) een student moet hebben voldaan voordat deze activiteit getoond wordt in Blackboard. Vervolgens doe je hetzelfde bij de op één na laatste activiteit en zo werk je van achter naar voren. Je stelt deze ‘adaptieve inhoud’ in door op het pijltje achter de naam van het item te klikken en dan op ‘Adaptieve inhoud’.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Miller: , , ,
Categorie leeractiviteit:
Interactie: ,
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  BB Badges