Infographic maken

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten op een dieper niveau bepaalde informatie te laten verwerken. Door er een visuele presentatie van te maken worden studenten gedwongen om goed naar hoofd- en bijzaken te kijken en om gerelateerde gegevens op een correcte manier weer te geven.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Studenten maken een informatieve visuele weergave van bijvoorbeeld een proces of stappenplan, een presentatie over zichzelf of een ander onderwerp met allerlei feiten erbij, of een weergave van resultaten uit onderzochte bronnen of van eigen onderzoekresultaten.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Om een infographic te kunnen maken, kun je studenten gebruik laten maken van een infographic-tool zoals Piktochart, Infogram of Easel.ly, en het kan ook gewoon met Powerpoint.

Visuele weergave van onderzoeksresultaten van studentevaluaties

Globaal doorlopen de studenten de volgende stappen:

 1. Lees alles goed door en bepaal welke informatie het belangrijkst is en wat minder belangrijk is.
 2. Selecteer passende afbeeldingen om de informatie visueel herkenbaar te maken.
 3. Kies een aantal kleuren die past bij de informatie en eventueel bij de organisatie waarvoor je deze infographic maakt.
 4. Kies in welk formaat je de infographic wilt maken.
 5. Plaats de afbeeldingen en teksten zó op de pagina dat ze in een logische volgorde staan die past bij wat je wilt overbrengen.
 6. Maak gebruik van kopjes, lijnen, blokken, enkele lettertypes/-groottes, kleuren en contrast om de informatie overzichtelijk en aantrekkelijk te presenteren.
 7. Controleer alles goed en verbeter waar nodig.

Studenten kunnen de hele opdracht als voorbereiding of verwerkingsopdracht doen en tijdens de (volgende) les erover presenteren. Je kunt ook een deel van de opdracht tijdens de les laten uitvoeren. Stap 1 t/m 4 kunnen de studenten doen als voorbereiding en dan kun je ze tijdens de les helpen om de informatie logisch te positioneren. Studenten kunnen de opdracht ook in groepjes doen, of ze bespreken hun eigen opzet in groepjes en discussiëren zo samen over wat belangrijk is en wat minder belangrijk is.
Het eindresultaat kan gedeeld worden via een Padlet of op een plek waar alle studenten hun bestand kunnen uploaden, bijvoorbeeld in Blackboard of in Microsoft Teams.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Online gaat deze werkvorm grotendeels op dezelfde manier. Alleen gebruik je breakout-rooms in Blackboard-Collaborate of Microsoft Teams om de studenten in groepjes bij elkaar te zetten tijdens de les.

De presentaties kunnen dan weer klassikaal plaatsvinden of de voltooide infographics worden geüpload in een Padlet of als bestand in een gedeelde map in Teams of in de leeromgeving (Blackboard) geplaatst.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , ,
Taxonomie van Miller: ,
Categorie leeractiviteit: ,
Interactie: ,
GERELATEERDE APPLICATIES
 •  Microsoft Powerpoint
 •  Piktochart
 •  Easel.ly
 •  Infogram
 • GERELATEERDE WERKVORMEN
 • Conceptmap maken