Kortgeding

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten bewust te laten worden van de verschillende kanten van een onderwerp door hier op een gestructureerde manier een discussie over op gang te brengen aan de hand van stellingen en argumenten. 

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Kortgeding is een discussievorm waarbij het ondervragen van getuige-deskundigen door advocaten van de vóór en tegenpartij wordt nagespeeld tijdens de les. Studenten treden hierbij op als advocaat door vragen te stellen, of als getuige-deskundige door de vragen te beantwoorden. Een andere (groep) student(en) voert de regie als voorzitter(s) en de overige studenten zijn de jury/toeschouwers.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Zorg voor één of meerdere stellingen met betrekking tot de leerstof waarover geen consensus bestaat en waarbij goede argumenten vóór en tegen de stelling aangevoerd kunnen worden. Deze stelling(en) kan je natuurlijk (eventueel als voorbereiding) ook door studenten zelf laten aanleveren.

Maak twee ‘partijen’ waarbij elk van de partijen bestaat uit een advocaat/pleiter en enkele getuige-deskundigen. Wijs ook één (groepje) student(en) aan als voorzitter(s) om regie te voeren over het kort geding. De rest van de studenten vormt de jury / toeschouwers.  

De partijen en de voorzitter(s) nemen vooraan plaats.

Bij de start van het kort geding stemt de jury individueel en anoniem over de stelling. De voorzitter maakt de uitslag niet bekend.

Om en om ondervragen de advocaten van beide partijen hun getuige-deskundigen om hun argumentatie. De voorzitter houdt de tijd in de gaten en stuurt waar nodig bij. De laatste ronde van de advocaten is het slotpleidooi waarin het betoog samengevat wordt. Hierna stemt de jury opnieuw en de voorzitter maakt nu de uitslag van beide stemmingen bekend.

Als laatste beoordeelt de jury de partijen, waarbij zij vooral letten op de kwaliteit van de argumentatie.  

Bron: 
Van Berkel, H., Bax, A., & Joosten-ten Brinke, D. (2017). Toetsen in het hoger onderwijs. Bohn Stafleu van Loghum.  

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Deze werkvorm kun je online uitvoeren tijdens een les in Blackboard Collaborate of Teams.

Je kunt daarbij de studenten van de twee partijen een aantal minuten elk in een eigen breakout-groep plaatsen zodat zij kort samen de stelling kunnen voorbereiden.

Voor de stemming van de jury die vooraf plaatsvindt en niet bekend wordt gemaakt, kan Microsoft Forms worden gebruikt. Tijdens de discussie heeft iedereen een eigen rol. Geef de voorzitter(s) een rol die voldoende mogelijkheden geeft om orde te houden tijdens de discussie.

De stemming van de jury achteraf kan via de poll-functie van Blackboard Collaborate of Microsoft Teams worden gedaan.

Voor de beoordeling van de partijen kan de jury zich kort terugtrekken in een Breakout-groep en daarna de beoordeling plenair delen.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , ,
Taxonomie van Miller: ,
Categorie leeractiviteit:
Interactie:
Door wie: ,
Wanneer:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  BB Collaborate
  •  Microsoft Teams