Consensusconferentie

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten te leren hun mening te spiegelen aan die van anderen, en om verschillende meningen samen te voegen tot één gezamenlijke mening.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Bij een consensusconferentie gaat het erom de diverse meningen met elkaar in overeenstemming te brengen of eventueel duidelijk te maken op welke onderdelen de meningen uit elkaar blijven lopen.  

Alle aanwezige studenten kunnen hun bijdrage leveren bij het opstellen van de aanbevelingen en conclusies worden door alle betrokkenen onderschreven. Als consensus niet haalbaar is, bestaat er de mogelijkheid om een minderheidsstandpunt uit te brengen.  

Het verschil met een wetenschappelijk congres is dat het daar om kennisoverdracht en mededelingen van wetenschappelijk onderzoek gaat, terwijl het bij een consensusconferentie de bedoeling is om tot een gemeenschappelijke mening te komen.  

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Bij een consensusconferentie moet een panel van ‘neutrale’ deskundigen antwoord geven op concrete vragen die door het organiserend comité zijn opgesteld. Het panel laat zich voorlichten door verschillende deskundigen in het bijzijn van het publiek. Er ontstaat discussie tussen de zaal en de inleiders, en panelleden kunnen om nadere toelichting vragen.   

Er zijn drie rollen te verdelen: Panelleden, Deskundigen, Publiek. 
Het panel zit voor de klas, de deskundigen aan de zijkanten en het publiek zit verder achterin de klas. De vragen die centraal staan zijn voor iedereen zichtbaar op het scherm of zijn digitaal of op papier gedeeld.  

Eerst laten de panelleden zich in het bijzijn van het publiek, voorlichten door verschillende deskundigen. Daarbij ontstaat er discussie tussen het publiek en de inleiders en kunnen panelleden om nadere toelichting vragen. Het panel stelt vervolgens een consensusverklaring op. 

De definitieve tekst wordt opgemaakt na uitgebreide discussie tussen de panelleden en aanwezigen en wordt getoond op het scherm. Is consensus niet haalbaar, dan bestaat de mogelijkheid tot het uitbrengen van een minderheidsstandpunt. 

Deze werkvorm kan ook als toetsvorm worden gebruikt. De beoordeling is afhankelijk van wat de docent belangrijk vindt. Op de eerste plaats dienen studenten hun eigen mening goed te kunnen verwoorden. Zij moeten kunnen luisteren naar andere argumenten en, wellicht, hun eigen mening daardoor veranderen. 

Bron: Berkel, H. van, Bax, A., & Joosten – ten Brinke, D. (Red.). (2014). Toetsen in het hoger onderwijs (Derde, geheel herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Deze werkvorm kan online worden uitgevoerd door middel van een gezamenlijk gesprek via Teams of Blackboard Collaborate. Daarbij moet echter wel direct duidelijk zijn wie welke rol heeft. Iedereen met dezelfde rol zet daarom een kaart of item met dezelfde goed onderscheidende kleur voor zich neer.  

De te beantwoorden vragen worden via slides of in een worddocument gepresenteerd en per vraag worden de gezamenlijke standpunten toegevoegd aan het document. 

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: ,
Taxonomie van Miller:
Categorie leeractiviteit: ,
Interactie:
Door wie:
Wanneer:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  Microsoft Teams
  •  BB Collaborate
  • GERELATEERDE WERKVORMEN
  • Kortgeding