Begripspracticum

Een begripspracticum is een praktische opdracht die studenten doorgaans uitvoeren in een praktijkruimte te zien hoe bepaalde principes werken, om ze vervolgens beter te kunnen begrijpen. Het practicum vindt plaats in aanwezigheid van begeleiding, of het wordt door de docent of practicumbegeleider zelf uitgevoerd.  Lees verder... Begripspracticum

Simulatie met een game

Simulatiespellen kunnen worden gebruikt om studenten zo effectief mogelijk (door het spelelement) specifieke taken te laten uitvoeren in een situatie waarvan het werkelijkheidsgehalte zo hoog mogelijk is, maar  waarin het veilig is om fouten in te maken (zoals bij een vlieg-, rij- of operatiesimulator) en die waar nodig vereenvoudigd is Lees verder... Simulatie met een game

Vragen bedenken

Studenten bestuderen de leerstof en bedenken daar zelf een aantal vragen en bijbehorende antwoorden bij. De vragen worden klassikaal besproken. Wat ook kan is dat twee studenten elkaars vragen beantwoorden. De studenten kijken vervolgens elkaars antwoorden na en bespreken deze onderling. Lees verder... Vragen bedenken

Actualiteiten inbrengen

Als docent ga je op zoek naar nieuwsberichten of fragmenten van tv-programma’s, documentaires of podcasts die passen bij de leerstof. Deel het bericht of fragment via het LMS als voorbereiding voor de les en geef in je instructie in het LMS ook vragen of een opdracht mee bij het lezen/kijken/luisteren.  Lees verder... Actualiteiten inbrengen

Korte overtuigende presentatie (pitch)

Studenten bedenken een idee, product of oplossing voor een bepaalde situatie of probleem dat je ze voorlegt als docent (of waar ze zelf mee komen naar aanleiding van een discussie over (actuele) voorvallen), en proberen de anderen door middel van een korte presentatie (pitch, max. 3 minuten) hiervan te overtuigen. Lees verder... Korte overtuigende presentatie (pitch)

Quiz voor of na de les

Studenten maken een serie toetsvragen die schriftelijk of via een digitale toets worden gesteld, en die zij zelf kunnen nakijken aan de hand van een lijst met antwoorden (bij een schriftelijke toets), of die automatisch worden nagekeken door de toetsapplicatie waarin de (digitale) toets is klaargezet. Het maakt daarbij niet Lees verder... Quiz voor of na de les

Zelfstudietoets met open (casus)vragen

Zelfstudietoetsen bevatten meestal gesloten vraagtypen zoals meerkeuzevragen, juist/onjuist, invulvragen, etc. die automatisch gecontroleerd worden door de gebruikte toetsapplicatie. Bij een casustoets is er vaak sprake van open vragen die niet automatisch kunnen worden gecontroleerd, waardoor de student moet wachten tot de docent het heeft nagekeken of besproken in de les. Lees verder... Zelfstudietoets met open (casus)vragen

Ontwikkelen van een begrippenlijst

Studenten houden tijdens het doornemen van de lesstof (voor of na de sessie) voor zichzelf een lijst bij van moeilijke begrippen. Per begrip noteren ze in hun eigen woorden de uitleg van het begrip. Naarmate hun kennis van de begrippen verbetert kunnen ze deze uitleg verder aanscherpen. De begrippen kunnen Lees verder... Ontwikkelen van een begrippenlijst

Podcast maken

Een podcast is een audio-opname waarin een door één of meer personen over een bepaald onderwerp wordt gesproken. De lengte van een podcast kan sterk variëren (van enkele minuten tot ongeveer een uur; langer komt soms ook voor), waardoor het een zowel een opsomming van korte tips of een korte Lees verder... Podcast maken

Online magazine ontwikkelen

Studenten verzamelen individueel of in groepjes elk informatie over een ander thema en ordenen de relevante informatie inclusief bijpassende afbeeldingen overzichtelijk in een online magazine. Zo ontstaat er een verzameling van magazines over verschillende onderwerpen die studenten met elkaar kunnen uitwisselen en gebruiken in hun verdere leerproces.  Lees verder... Online magazine ontwikkelen