Apparaatpracticum

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten te leren hoe ze met een bepaald apparaat moeten omgaan dat ze moeten gebruiken bij een onderzoeks- of begripspracticum.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Aan de hand van een stap-voor-stap uitleg leren studenten bijvoorbeeld over het klaarzetten, aanzetten, instellen, opties, uitvoeren, aflezen, bijstellen, resetten, uitzetten, schoonmaken en opbergen van een apparaat dat ze bij een begrips- of onderzoekspracticum gaan gebruiken.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Bij een apparaatpracticum kun je als volgt te werk gaan:

  1. Leg uit dat studenten eerst gaan leren hoe het apparaat moeten gebruiken, zodat ze daar later bij het echte practicum niet meer of veel minder mee bezig zullen zijn, waardoor ze zich beter kunnen focussen op de daadwerkelijke opdracht of onderzoek.
  2. Maak vooraf of aan het begin van de les duidelijke afspraken over eventuele veiligheidsaspecten, het gedrag van de studenten in het practicumlokaal en de omgang met de materialen en instrumenten.
  3. Laat zien hoe het apparaat werkt en geef indien mogelijk toegang tot een handleiding of video’s die studenten zelf kunnen raadplegen, en waarin de onderdelen en de werking van het apparaat wordt uitgelegd.
  4. Laat studenten zelf aan de hand van een stappenplan het apparaat verkennen.
  5. Laat studenten aan de hand van een stap-voor-stap uitleg diverse vaardigheden met het apparaat oefenen, zoals het klaarzetten, aanzetten, instellen, uitvoeren, aflezen, bijstellen, resetten, uitzetten, schoonmaken en opbergen (voor zover van toepassing).

Leg daarbij de nadruk op de veiligheid van de student, van de omgeving en van het apparaat zelf (zorgen dat het niet kapot gaat) en geef eventueel extra tips over de nauwkeurigheid van het bedienen of aflezen en over veelgemaakte fouten.

Bronnen:

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Omdat het om een apparaat gaat dat studenten zelf moeten leren bedienen is dit eigenlijk niet online uit te voeren.

Wel kun je studenten online video’s of animaties laten kijken ter voorbereiding op het zelf uitvoeren.  Deze kun je aanbieden via het onderdeel ‘Voorbereiding’ van die les in het LMS. Ook het maken van een mentale voorstelling van het fysiek uitvoeren van een handeling helpt bij het aanleren van de handeling, mits die handeling al wel eens fysiek is uitgevoerd (Beasley, 1978), dus meer als korte herhaling. Voordat studenten een begrips- of onderzoekspracticum gaan doen, is het dus toch beter om eerst tijd krijgen om zelf even ‘aan de knoppen te zitten’.

Eventueel is het bij sommige practica voor programmeerwerk wel mogelijk om een apparaatpracticum online te doen, bijvoorbeeld om een simulatie- of rekenprogramma te leren kennen.

Ga dan online net zo te werk als offline: Laat studenten de belangrijkste functies van het programma verkennen aan de hand van een aantal eenvoudige stap-voor-stap uitgeschreven opdrachten of aan de hand van één of meer video’s die stap voor stap laten zien hoe ze het programma bepaalde dingen kunnen laten doen.

Bron:

  • Beasley, W.F. (1978). Laboratory psychomotor skill development using physical and mental practice strategies. Research in Science Education 8, 135–144. https://doi.org/10.1007/BF02558685

 

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom:
Taxonomie van Miller:
Categorie leeractiviteit: ,
Interactie:
Door wie: ,
Wanneer:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  Microsoft Teams
  • GERELATEERDE WERKVORMEN
  • Begripspracticum