Quiz voor of na de les

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

voorkennis van studenten te testen of om studenten te laten oefenen met de leerstof of met het actief ophalen uit het geheugen van de leerstof.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Studenten maken een serie toetsvragen die schriftelijk of via een digitale toets worden gesteld, en die zij zelf kunnen nakijken aan de hand van een lijst met antwoorden (bij een schriftelijke toets), of die automatisch worden nagekeken door de toetsapplicatie waarin de (digitale) toets is klaargezet.
Het maakt daarbij niet uit wanneer studenten de toets maken: voor of na de les. Je informeert de studenten over de toets via de online leeromgeving en geeft hen via die weg ook toegang tot de toets.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Je zet een toets klaar voor studenten met vragen die automatisch kunnen worden nagekeken, of die studenten zelf nakijken met behulp van een lijst met antwoorden die je ze op een later moment geeft.

Dit laatste kan bijvoorbeeld door ze een worddocument te laten invullen dat ze kunnen downloaden via de online leeromgeving. Als je ze een digitale toets laat maken plaats je een link naar de toets in de online leeromgeving, waarmee ze de toets kunnen starten.

Voor welk doel je deze werkvorm ook inzet, de uitvoering blijft hetzelfde: studenten beantwoorden een aantal vragen en krijgen daarop (automatisch) feedback.

Het aantal vragen hangt af van de hoeveelheid leerstof die je wilt testen. Om voorkennis en begrip te testen is de precisie van de vragen belangrijker dan de hoeveelheid. Als de toets bedoeld is om te oefenen kan een groter aantal vragen gebruikt worden. Digitale toetsen kunnen zó worden ingesteld dat ze meerdere keren gemaakt kunnen worden door dezelfde student.

Toetsen waarmee studenten oefenen om informatie op te halen uit het geheugen zijn meestal niet erg populair onder studenten (diep nadenken is immers niet gemakkelijk), maar het is wel een zeer effectieve leerstrategie. Hoe vaker zij informatie uit het geheugen ophalen, hoe gemakkelijker de informatie toegankelijk wordt voor hen. Maar het kan dus even duren voordat zij deze toetsen meer gaan waarderen.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

In een digitale toets kun je gemakkelijk verschillende vraagvormen gebruiken, zoals meerkeuzevragen, invulvragen, rangschikvragen, match-vragen (opties bij elkaar zoeken) of locatie(s) aanwijzen op een afbeelding. Ook kunnen studenten de toets gemakkelijk opnieuw starten als dat is ingesteld.

Als er een vragenbank met veel oefenvragen aanwezig is, kun je de toetsapplicatie per keer een andere selectie van vragen laten gebruiken (geldt voor TestVision en Bb Toets).

De toets of de link naar de toets maak je beschikbaar via de online leeromgeving. Voeg altijd een duidelijke instructie toe voor studenten.

Een ander voordeel van een digitale toets is dat deze automatisch wordt nagekeken en studenten direct feedback krijgen over welke vragen zij goed of fout hebben beantwoord.

Als studenten de toetsen digitaal maken heb je ook als docent gemakkelijker toegang tot de scores en de gegeven antwoorden. Kijk wel uit dat je er geen zinloze administratie van maakt. Het belangrijkst is dat studenten zelfstandiger en zelfkritischer worden bij het leren en dat zij zelf kunnen (en willen) bepalen hoe zij ervoorstaan.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , ,
Taxonomie van Miller: ,
Interactie:
Door wie:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  BB Toets
  •  Wooclap
  •  Mentimeter