Vragen bedenken

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten diepgaand met de leerstof bezig te laten zijn door ze relevante toetsvragen en de bijbehorende antwoorden te laten bedenken tijdens het lezen van een hoofdstuk of artikel, tijdens het kijken van een kennisclip of luisteren naar een podcast.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Studenten bestuderen de leerstof en bedenken daar zelf een aantal vragen en bijbehorende antwoorden bij. De vragen worden klassikaal besproken. Wat ook kan is dat twee studenten elkaars vragen beantwoorden. De studenten kijken vervolgens elkaars antwoorden na en bespreken deze onderling.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Selecteer vooraf lesmateriaal waarbij de studenten de vragen moeten formuleren. Dit kan van alles zijn (hoofdstuk(ken) uit een boek, artikelen, video’s, podcast-aflevering). Je kunt dit tijdens de les voor het eerst beschikbaar maken, maar je zou studenten ook ter voorbereiding kunnen vragen om het materiaal door te nemen.

Vervolgens kunnen studenten aan de slag gaan met het formuleren van de vragen. Bedenk welke vragen je wilt dat de studenten maken. Moeten dit eenvoudige kennisvragen zijn, zoals ‘Wanneer eindigde WO II?’ en ‘Welke vier motiverende aspecten worden beschreven in het ARCS-model?’. Of moeten de vragen diepgaander zijn, zoals: ‘Wat is het verschil tussen … en …?’, ‘Leg uit wat er gebeurt als…’ En ‘Wat is de invloed van … op …?’

Laat studenten elke vraag op een losse strook papier opschrijven. Ook dit kan zowel tijdens de bijeenkomst als tijdens de voorbereiding plaatsvinden.

Met behulp van de werkvorm ‘Check in duo’s’ kun je de studenten elkaars vragen laten beantwoorden tijdens de bijeenkomst.

Je zou de vragen ook klassikaal kunnen bespreken. In dat geval kun je de studenten vragen om het juiste antwoord op de achterkant van de strook te plaatsen, zodat je dit ook mee kunt nemen tijdens de klassikale bespreking.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Plaats de instructie voor de leeractiviteit in de online leeromgeving bij de voorbereiding of bij de les (afhankelijk van wannéér de studenten de vragen gaan bedenken).

Laat studenten, afhankelijk van wat je met de vragen wilt doen, hun vragen en antwoorden in een Word-document klaarzetten, of laat ze de vragen en antwoorden insturen via een formulier in Qualtrics of MS Forms. Op deze manier kunnen studenten de inzendingen van elkaar nog niet zien.

Klaarzetten in een Word-document
Dit is handig als je wilt dat de studenten de vragen tijdens de les met elkaar uitwisselen en elkaars vragen gaan beantwoorden. (zie werkvorm ‘Check in Duo’s’)

Insturen via Qualtrics of MS Forms
Als je de door studenten bedachte vragen in een lijst wilt verzamelen en klassikaal wilt bespreken of beschikbaar wilt maken voor zelfstudie, dan kan dit door een formulier te maken met Qualtrics of MS Forms. Voor elke vraag kunnen studenten dan het formulier opnieuw invullen en eventueel ook het door hen bedachte antwoord eraan toevoegen. Deze applicaties zorgen ervoor dat alle vragen die via het formulier zijn ingevoerd, onder elkaar in een Excelsheet komen te staan. De excelsheet kun je vervolgens (zonder specifieke studentgegevens!) bewaren om klassikaal te behandelen of om beschikbaar te maken als zelfstudiemateriaal.

Je kunt de ingezonden vragen tijdens de bijeenkomst centraal behandelen, maar je zou studenten dit ook zelf kunnen laten doen in bijvoorbeeld breakout-groepen tijdens de online les.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , ,
Taxonomie van Miller: ,
Categorie leeractiviteit: ,
Interactie: ,
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  Microsoft Forms
  •  Qualtrics
  •  BB Collaborate