Korte overtuigende presentatie (pitch)

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten te laten oefenen met prioriteren van informatie en het pitchen van een idee, product of oplossing.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Studenten bedenken een idee, product of oplossing voor een bepaalde situatie of probleem dat je ze voorlegt als docent (of waar ze zelf mee komen naar aanleiding van een discussie over (actuele) voorvallen), en proberen de anderen door middel van een korte presentatie (pitch, max. 3 minuten) hiervan te overtuigen.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Deze werkvorm kun je individueel, in duo’s of in groepjes laten uitvoeren. Alle groepjes gaan met hetzelfde probleem aan de slag.

 1. Doe zelf een voorstel, laat ze een bestaande casus kiezen of formuleer samen met hen een relevant, actueel (of fictief / mogelijk toekomstig) probleem.
 2. De volgende stap is dat studenten op zoek gaan naar relevante bronnen om het probleem verder te verkennen. Eventueel kun je ze op weg helpen door enkele bronnen klaar te zetten in het LMS.

  Als het beoordelen van de betrouwbaarheid en kwaliteit van bronnen nog nieuw is voor de studenten, is het raadzaam om daar bij stil te staan. Dat kan bijvoorbeeld door een korte brainstorm te houden met studenten en gezamenlijk een aantal uitgangspunten te noteren.

  Het zoeken naar relevante informatie voor hun presentatie kan ook een voorbereidingsactiviteit zijn. En afhankelijk van de ervaring die studenten hebben met formuleren van oplossingsrichtingen of het maken van een goede pitch, kun je ze dat óók als voorbereiding laten doen, of anders als activiteit tijdens de les nadat je ze hierover uitleg hebt gegeven. Geef daarbij telkens duidelijk aan hoe lang ze aan elk onderdeel (of aan het geheel) kunnen werken. Maak ook afspraken over de duur van de pitch (max. 3 minuten) en geef andere relevante beoordelingscriteria mee (of bepaal deze samen met de studenten).

 3. Laat ze een oplossing afleiden en onderbouwen op basis van de belangrijkste informatie uit de gevonden bronnen.
 4. Hiervan maken ze een sterke pitch die ze voor de klas gaan pitchen.
 5. Geef na de pitch de mogelijkheid om een aantal kritische vragen te stellen (door de docent of door medestudenten).
 6. Na alle pitches kunnen medestudenten stemmen op het beste idee.
 7. Bespreek daarna ook de pitches aan de hand van de vooraf afgesproken criteria.
HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

In een online les kunnen studenten hun pitch presenteren via Teams. Dat geldt ook voor het uitleggen van de opdracht door de docent. 

Als er tijdens de les in groepjes gewerkt wordt aan de pitch, dan kan dit door ‘breakout-rooms’ aan te maken in Teams.

In plaats van de pitch live uit te laten voeren kunnen studenten hun pitch opnemen met bijvoorbeeld Kaltura en deze via het discussieforum aanbieden voor peerfeedback (zie gerelateerde werkvormen). Hierdoor zien niet alle studenten elkaars werk, maar kijken ze toch grondig (aan de hand van de afgesproken criteria) naar een aantal opnames van medestudenten. In de daaropvolgende les kun je ook nog een paar voorbeelden bespreken. 

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: ,
Taxonomie van Miller: ,
Interactie: ,