Mindmap maken

Een mindmap is een diagram dat is opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en afbeeldingen, waarbij het centrale onderwerp in het midden staat. Van daaruit worden ‘takken’ gemaakt met de belangrijkste aspecten van dat onderwerp. Elk aspect wordt weer verder uitgewerkt in nieuwe aftakkingen. Zo krijg je een visueel overzicht over Lees verder... Mindmap maken

Kennis of meningen peilen via een poll

Bij een poll stel je een korte vraag en geef je twee of meer antwoordmogelijkheden waaruit de studenten moeten kiezen. Afhankelijk van de vraag die je stelt krijg je inzicht in de kennis, visie, mening of ervaring van de studenten. Dit kan zowel offline als door gebruikt te maken van Lees verder... Kennis of meningen peilen via een poll

Escape (class)room

Een escape room is een groepsactiviteit waarbij je samen probeert te ontsnappen uit een kamer (escape room) door het oplossen van puzzels en raadsels. Wie het snelst de code kraakt, is de winnaar.  Lees verder... Escape (class)room

Conceptmap maken

Een concept map geeft een overzicht van alle begrippen uit de leerstof waarin met behulp van lijnen de relaties tussen diverse begrippen zichtbaar worden gemaakt. De structuur van een conceptmap kan complex zijn, bijvoorbeeld met dwarsverbanden. Door gebruik te maken van verbindingswoorden kunnen de relaties in de conceptmap worden verduidelijkt Lees verder... Conceptmap maken

Associëren

Associëren betekent ‘in verband brengen met, verbinden, samenvoegen’. Bij deze werkvorm kijk je welke verbindingen er al aanwezig zijn bij studenten. Welke termen kennen ze al in relatie tot het onderwerp? Door op deze manier de voorkennis bij studenten te activeren, wordt het gemakkelijker om nieuwe kennis toe te voegen, Lees verder... Associëren