Mindmap maken

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten te laten brainstormen, kennis te structureren of voorkennis op te halen.

 

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Een mindmap is een diagram dat is opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en afbeeldingen, waarbij het centrale onderwerp in het midden staat. Van daaruit worden ‘takken’ gemaakt met de belangrijkste aspecten van dat onderwerp. Elk aspect wordt weer verder uitgewerkt in nieuwe aftakkingen. Zo krijg je een visueel overzicht over de hoofd- en bijzaken. 

 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

In de oorspronkelijke manier van mindmappen, bedacht door Tony Buzan, gaan studenten als volgt te werk om een mindmap te maken (Buzan & Buzan, 1996).

  1. Je plaatst het centrale idee in het midden van een vel papier in de ‘liggende’ stand, dus met de lange kant onder. Het wordt aangeraden om het centrale idee te illustreren met een afbeelding. Afbeeldingen helpen het brein namelijk om informatie beter te onthouden.
  2. Van het centrale idee maak je dikke ‘takken’ voor de belangrijkste aspecten van het centrale idee.  Gebruik voor elk aspect een andere kleur en maak kronkelige lijnen van de takken. Ook deze kleuren en kronkels en helpen bij het beter onthouden van informatie.
  3. Elk aspect werk je uit in verdere aftakkingen. Blijf daarbij per tak in dezelfde kleur werken. Naarmate je verder naar de buitenrand komt, worden de takken dunner.
  4. Je gebruikt het liefst één, maximaal twee woorden per tak.
  5. Gebruik ook op andere plekken in de mindmap afbeeldingen om een rijker beeld te geven aan je brein waardoor het de informatie gemakkelijker onthoudt.

Afbeeldingen van een centraal idee in het midden met gekleurde dikke en dunne aftakkingen met daarop belangrijke en minder belangrijke aspecten van het centrale idee

Bron afbeelding

Er zijn ook varianten waarbij de termen in bolletjes of rechthoeken worden geplaatst in plaats van op de lijnen, en waarbij rechte in plaats van gekromde lijnen worden gebruikt. Deze zijn echter minder effectief voor het onthouden van de informatie. Voor brainstorms kan het wel gebruikt worden.

Je kunt de gemaakte mindmaps ook gezamenlijk bespreken om belangrijke overeenkomsten te laten zien en opvallende verschillen. Daarmee kunnen studenten hun eigen mindmap verder verbeteren.

* Buzan, T., & Buzan, B. (1996). The mind map book: How to use radiant thinking to maximize your brain’s untapped potential (1. Plume print). Plume.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

In plaats van een mindmap op papier te maken, kun je hiervoor ook diverse online tools gebruiken. In een digitale mindmap kun je gemakkelijker aanpassingen maken in de structuur van de mindmap, en afbeeldingen en andere digitale materialen toevoegen, zoals links naar websites of video’s.

Bij de mindmaps in deze tools worden de termen wel vaker in bolletjes of blokjes geplaatst in plaats van op de takken, en wordt er vaker gewerkt met rechte in plaats van kromme lijnen.

 

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: ,
Taxonomie van Miller:
Interactie:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  MindMeister
  •  Coggle