Conceptmap maken

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten een visueel overzicht van de leerstof te laten maken, waarin de relaties tussen de behandelde begrippen zichtbaar worden. Hiermee kun je hun voorkennis activeren, hun kennis structureren (bijvoorbeeld tijdens het kijken van een video), teksten samenvatten en kennis testen.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Een concept map geeft een overzicht van alle begrippen uit de leerstof waarin met behulp van lijnen de relaties tussen diverse begrippen zichtbaar worden gemaakt. De structuur van een conceptmap kan complex zijn, bijvoorbeeld met dwarsverbanden. Door gebruik te maken van verbindingswoorden kunnen de relaties in de conceptmap worden verduidelijkt (voorbeeld, oorzaak, gevolg, kenmerk).

Het verschil met een mindmap is dat er bij een mindmap wordt gewerkt vanuit één centraal idee waaruit nieuwe ideeën volgen via associëren, terwijl een conceptmap uitgaat van een gerichte vraag of probleem waarbij ook de relaties tussen de concepten in beeld worden gebracht. Bij een conceptmap kun je dus fouten maken. Bij een mindmap niet.1

1) Wevers, I. & Geurts, R. (2019). Laat leerlingen een conceptmap maken. Vernieuwenderwijs https://www.vernieuwenderwijs.nl/laat-leerlingen-een-concept-map-maken/, 14 oktober 2022.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Je laat studenten individueel of in groepjes de leerstof visueel in kaart brengen door de belangrijkste begrippen te ordenen ten opzichte van elkaar. Zij kunnen dit doen op een groot vel papier of een flip-over.

Het is belangrijk dat studenten daarbij ook de verbindingen tussen de begrippen aangeven en duidelijk kunnen benoemen. Dit helpt hen om de leerstof beter te doorgronden.

Het helpt studenten ook om onderling hun conceptmaps uit te wisselen en verder aan te vullen op basis van de conceptmaps die zij bij anderen zien. Ook kunnen zij proberen de conceptmaps van andere groepjes aan te vullen of te verbeteren.

 

Je kunt als docent de conceptmaps ook klassikaal bespreken, waarbij je de studenten laat bepalen welk begrip waar komt te staan. Let op dat als ze hierin een fout maken, je het gesprek zo leidt dat ze daar achter gaan komen. Het is ook belangrijk dat studenten een nadere toelichting geven bij de relaties die zij gelegd hebben tussen de begrippen.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Laat de studenten de conceptmap maken in Miro, Powerpoint of Draw.io en studenten delen hun scherm om hun conceptmap te delen met de rest van de klas.

Als je van tevoren al borden klaarzet waar de studenten de conceptmaps op gaan maken, zou je ook een lijst kunnen delen waarin de linkjes staan naar elk van de borden, zodat iedereen de borden op zijn of haar eigen scherm kan bekijken.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: ,
Taxonomie van Miller: ,
Categorie leeractiviteit: ,
Interactie: ,