Brainstormen

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

…studenten ideeën te laten genereren.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Studenten brengen ideeën in en verzamelen deze op een centrale plaats. Ingebrachte ideeën worden genoteerd zonder erover te discussiëren, zodat de studenten in de flow van creativiteit blijven. Pas in een volgende fase worden de ideeën geëvalueerd en eventueel geprioriteerd.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Elke groep studenten plaatst de ideeën op een eigen flip-over of een groot vel papier dat op een aantal tafels is uitgespreid. Of er wordt een online tool gebruikt om ideeën te verzamelen. 

In plaats van studenten direct ideeën te laten inbrengen (waarbij vaak dezelfde studenten veel aan het woord zijn), kun je studenten ook eerst de tijd geven om in stilte een aantal ideeën te bedenken. Later, tijdens het verzamelen komen er meestal ook nog weer nieuwe ideeën op. Die mogen uiteraard ook worden toegevoegd.  

Geef vooraf duidelijk aan dat er tijdens het verzamelen niet over de ideeën gediscussieerd wordt en herinner hen daar aan als dit toch gebeurt.  

 

Na het verzamelen worden de ideeën gestructureerd, bijvoorbeeld door ze te evalueren en te selecteren (welke zijn passend en welke niet?), categoriseren, sorteren, faseren, prioriteren, etc.   

Variatie: Omgekeerd brainstormen
Hierbij denk je niet na over mogelijke manieren om iets te bereiken, maar stel je de vraag wat je moet doen als je juist het omgekeerde zou willen bereiken. Door omgekeerd te denken, ga je meer open en out-of-the-box denken.  

Variatie: Voorkennis activeren
Het kan zijn dat de brainstorm alleen dient om voorkennis te activeren ter inleiding van een bepaald onderwerp. Ook dan zouden de bedachte ideeën kunnen worden geëvalueerd en gestructureerd om een globaal overzicht te schetsen van een het onderwerp. Het is echter ook mogelijk om de brainstorm alleen te gebruiken voor het activeren van de voorkennis. 

 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Studenten verzamelen hun ideeën in een online tool zoals Padlet, Mentimeter (wordcloud), Tridicer, Miro, MindMeister of een gedeeld Word- of Powerpointdocument. In een klassikale vorm tijdens een online les deelt de docent het scherm met daarop de tool waarin de ideeën worden verzameld. Als studenten in een online les in groepen werken, kan dit door breakoutgroepen aan te maken in Blackboard Collaborate of MS Teams. Per groep deelt dan één van de studenten zijn of haar scherm, zodat iedereen goed kan volgen wat er op dat moment wordt besproken. 

Studenten kunnen ook tegelijk aan het werk in een tool of document, zolang ze onderling goed blijven communiceren en elkaar niet te veel in de weg zitten.  

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , ,
Taxonomie van Miller:
Interactie:
Door wie: ,
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  Padlet
  •  Tricider
  •  Answergarden
  •  MindMeister