Ontwikkelen van een begrippenlijst

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten te helpen zich meer te verdiepen in lastige begrippen die in de leerstof voorkomen.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Studenten houden tijdens het doornemen van de lesstof (voor of na de sessie) voor zichzelf een lijst bij van moeilijke begrippen. Per begrip noteren ze in hun eigen woorden de uitleg van het begrip. Naarmate hun kennis van de begrippen verbetert kunnen ze deze uitleg verder aanscherpen.
De begrippen kunnen ook klassikaal besproken en gedeeld worden.

 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Laat studenten tijdens het bestuderen van de lesstof (moeilijke) begrippen noteren met daarbij een uitleg in hun eigen woorden.  Zo zijn ze tijdens het lezen actief bezig met het scannen naar begrippen en door de definitie in eigen woorden op te schrijven zullen ze de begrippen meer eigen maken en zullen ze deze beter onthouden. Ook bouwen de studenten zo een bestand op dat ze later bij de voorbereiding van een les, opdracht, toets of later in hun opleiding kunnen gebruiken.  

Plan tijdens de les een moment om te bespreken welke begrippen en welke uitleg ze genoteerd hebben. Stel hen hier eventueel vragen over of probeer hen tips te geven om de uitleg verder aan te scherpen. Geef ook tips over andere begrippen die ze mogelijk nog niet hebben uitgewerkt.

 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Via Blackboard Wiki kunnen studenten hun eigen begrippenlijst delen met medestudenten, of ze kunnen er een gezamenlijke begrippenlijst mee opbouwen.

Wiki-pagina in Blackboard met omschrijvingen van diverse begrippen

Begrippenlijst met Blackboard Wiki

Voor een gezamenlijke begrippenlijst kan ook een (shelf) Padlet worden gebruikt. Je kunt de kolommen gebruiken om van iedereen (of per groep) een definitie van een begrip te verzamelen (zoals in de onderstaande afbeelding). Stel daarbij in dat kaartjes eerst moeten worden goedgekeurd (‘require approval’). Zo voorkom je dat studenten al zien wat andere studenten plaatsen. Eventueel zet je de optie ‘Reactions’ op ‘Vote’, zodat studenten kunnen stemmen op goede en minder goede formuleringen:

Een padlet met een kolom per begrip met daaronder definities per groep

Padlet definities van begrippen te verzamelen

In een (shelf) Padlet kun je ook de kolommen gebruiken om de begrippen te categoriseren, bijvoorbeeld als er veel verschillende begrippen zijn. Daarbij zou je eventueel de optie ‘Comments’ aan kunnen zetten en studenten uitnodigen om wijzigingen voor te stellen:

Padlet met een gezamenlijke begrippenlijst

Padlet met een gezamenlijke begrippenlijst

Met tools zoals Quizlet en WRTS kun je als docent de gezamenlijke begrippen plaatsen in een quiz waar studenten via een code toegang toe kunnen krijgen.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: ,
Taxonomie van Miller: ,
Interactie:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  BB (graded) wiki
  •  Padlet
  •  Quizlet
  •  WRTS
  • GERELATEERDE WERKVORMEN
  • Conceptmap maken
  • Odd one out