Kennisclip laten ontwikkelen door studenten

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten zelf een kennisclip te laten ontwikkelen over een deel van de leerstof, waardoor ze actief met de stof aan de slag gaan en moeten nadenken over praktische voorbeelden.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Bij deze werkvorm laat je studenten individueel, in duo’s of kleine groepjes een kennisclip ontwikkelen over de lesstof. Dit doe je als voorbereidende- of verwerkingsactiviteit. Het gaat hierbij om een (korte) video waarin een bepaald thema of begrip wordt uitgelegd. De duur van een kennisclip ligt tussen de 5 en 10 minuten.  Het kan ook een instructievideo zijn, waarbij een bepaalde handeling of procedure wordt gedemonstreerd.  

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Je kunt verschillende opdrachten aan deze werkvorm koppelen:  

  • Studenten kunnen op zoek naar bestaande kennisclips over een bepaald onderwerp en deze samenvoegen tot een logisch geheel en uitleggen waarom ze voor deze video’s hebben gekozen. 
  • Studenten kunnen aan elkaar een bepaalde procedure of handeling demonstreren. Door deze video’s beschikbaar te stellen voor elkaar kunnen ze van elkaar leren.   
  • Studenten kiezen een bepaald onderwerp en verzamelen daar informatie over die ze vervolgens gaan  samenvatten/uitleggen in een kennisclip. 
  • Ze kunnen een beroepsproduct maken in de vorm van een video.
     

Op video.saxion.nl/aandeslag staan handige tips en uitleg over het maken van een kennisclip of instructievideo.  

  1. Werk een opdracht uit en deel deze met je studenten. Je kunt er ook voor kiezen om tijdens de bijeenkomst samen met studenten te verkennen wat belangrijk is voor de kennisclip en zodoende enkele criteria formuleren. De opdracht leent zich goed om in kleine groepjes uit te voeren, maar kan ook individueel.
  2. Spreek een moment af waarop de kennisclips opgeleverd moeten worden en hoe dit gebeurt. Laat je de video’s bijvoorbeeld delen in een forum of op een Padlet, zodat studenten het van elkaar kunnen bekijken en eventueel peerfeedback kunnen geven? Of laat je het inleveren via een (groeps)inleverpunt, omdat jij als docent er feedback op gaat geven of de clips zelfs gaat beoordelen
  3. Rond deze werkvorm altijd weer centraal af tijdens een (volgende) bijeenkomst. Wat hebben studenten geleerd van de opdracht (zowel van de inhoud als van het maken van de kennisclip)? Waar liepen ze tegenaan? Hebben ze video’s van andere studenten bekeken? Wat viel ze daarin op? 
HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Met goede instructies via het leermanagementsysteem (LMS) kunnen studenten deze werkvorm in principe zelfstandig of in kleine groepjes uitvoeren en ook weer inleveren via het LMS.

In een volledige online situatie kunnen de studenten overleggen en samenwerken aan de video via MS Teams. De opgeleverde video’s kunnen worden getoond en besproken in een online meeting.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , ,
Taxonomie van Miller: ,
Categorie leeractiviteit: , , ,
Interactie:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  Kaltura Capture