Powerdoc of Slidedoc maken

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

 studenten op een creatieve manier iets te laten rapporteren, in plaats van een uitgebreid geschreven verslag.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Een Powerdoc of Slidedoc is een set van slides met overzichtelijk gepresenteerde informatie, waarbij geen verdere toelichting nodig is. De slides bevatten alle informatie en uitleg, zodat je er zelf geen toelichting meer bij hoeft te geven (zoals bij een presentatie), maar het is veel overzichtelijker en bondiger dan een compleet verslag of rapport. Complexe ideeën kun je hierbij opdelen in kleinere fragmenten met informatie. De slides worden vaak in presentatiesoftware gemaakt.

 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Deze werkvorm kun je gebruiken om studenten zich te laten verdiepen in bepaalde informatie, of als presentatievorm van een (deel van een) beroepsopdracht.

Kennisverwerving
In het eerste geval kunnen onderdelen van de leerstof verdeeld worden over verschillende personen, zodat er over meerdere onderwerpen een powerdoc wordt gemaakt, die iedereen later kan gebruiken bij het bestuderen van de leerstof.
Tijdens de les of als verwerking kun je de studenten peerfeedack laten geven op de opgeleverde powerdocs.

Presentatie van een beroepsopdracht
Als presentatie van een beroepsopdracht wordt de informatie in een Powerdoc kort en bondig weergegeven in een grafische vorm. Hierdoor is het document meer visueel dan tekstueel. Let er wel op dat Powerdoc te begrijpen moet zijn zonder mondelinge toelichting.

Net als bij een geschreven rapportage kun je bij een Powerdoc een vaste structuur hanteren: Aanleiding, hoofdargumenten, bevindingen/uitkomsten en conclusie/advies,

Zorg ervoor dat je deze verwerkingsopdracht altijd opvolging geeft, bijvoorbeeld door de producten in te laten leveren en van feedback te voorzien, of door het te gebruiken als input voor een peerfeedbackopdracht.

Als je meer wilt met visuele rapportages kun je in plaats van een Powerdoc ook een infographic of video als eindproduct laten maken.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Door in het leermanagementsysteem duidelijke instructies te geven over de Powerdoc die gemaakt moet worden, kunnen studenten de opdracht volledig zelfstandig buiten de les uitvoeren. Geef ook duidelijk aan hoe studenten de powerdocs inleveren of delen met de rest van de klas, bijvoorbeeld via een inleveropdracht (alleen ter beoordeling voor de docent), of door deze te plaatsen op een discussieforum, of bij de gezamenlijke bestanden in Teams (voor peerfeedback, zie ‘Peerfeedback via de digitale leeromgeving‘).

 

 

 

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , ,
Taxonomie van Miller:
Interactie:
Door wie: ,
Wanneer:
GERELATEERDE APPLICATIES
 •  Infogram
 •  Piktochart
 •  Slido
 •  Prezi
 •  Microsoft Powerpoint
 • GERELATEERDE WERKVORMEN
 • Infographic maken
 • Expertgroepen
 • MEER WETEN?

  Bekijk onderstaande video met meer uitleg over wat een Powerdoc is en waarvoor je het kunt inzetten.

  Vergelijkbare informatie over een Slidedoc vind je hier.