Jigsaw-methode

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

een complexe leertaak op te delen in deeltaken, waarbij elke student zijn eigen expertise in moet zetten om met de groep samen tot een uitwerking te komen. Bijvoorbeeld om een verschillende aspecten of invalshoeken van een onderwerp te bekijken

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

De studenten worden ingedeeld in groepen, waarbij elke student met een ander deel van de leerstof aan de slag gaat, en dus ‘expert’ wordt in dat onderdeel. Vervolgens komen eerst de experts per onderwerp bij elkaar in ‘expertgroepen’, waarbij ze met elkaar bespreken hoe ze hun onderdeel aan hun groep gaan uitleggen. Daarna gaat elke expert naar hun eigen ‘Jigsaw‘-groep (waarin zij de enige expert zijn van hun onderdeel) en leggen daar hun onderdeel uit, of dragen vanuit hun expertise bij aan de uitwerking van een casus of probleem.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Vooraf

Verdeel de leerstof in ongeveer gelijke delen en bepaal zo hoeveel leden er per groep nodig zijn. Zorg voor een goede balans tussen ‘niet te veel studenten die dezelfde leerstof voorbereiden’ en ‘het aantal groepsleden per groep’.   

Maak vooraf de jigsaw-groepen. Wijs in elke groep aan wie expert wordt voor welke leerstof. Geef in de leeromgeving aan welke leerstof door welke experts wordt bestudeerd als voorbereiding op de les.

Bijeenkomst

Laat de experts eerst voor éénderde van de tijd hun onderwerp bespreken in hun eigen expertgroep. De andere tweederde van de tijd zitten ze elk in hun eigen Jigsaw-groep om vanuit hun expertise een bijdrage te leveren aan de groepsopdracht, een onderwerp/casus dat je vanuit verschillende disciplines, theorieën, modellen of invalshoeken kunt bekijken. 

Na een vooraf afgesproken tijd sluit je plenair de werkvorm af. Hierbij kan je 1 of 2 Jigsaw-groepjes hun uitwerking laten delen en conclusies bespreken. 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Vooraf

In de leeromgeving kun je als voorbereidingsopdracht de studenten in groepjes indelen, bijvoorbeeld door zelfinschrijvingsgroepen aan te maken of je wijst zelf studenten toe de groepen. Afhankelijk van de groep waar een student bij ingedeeld is, bestudeert hij/zij een stuk van de leerstof. Het is van belang dat elke student voorbereid naar de (online) bijeenkomst komt. 

Bijeenkomst

Tijdens de les maak je eerst breakout-groepen waarin studenten per expertise bij elkaar zitten. Dat duurt ongeveer éénderde van de les.  

Daarna maak je breakout-groepen waarbij de elke student als enige expert in hun eigen Jigsaw-groep zit. Eventueel wordt er gelijktijdig samengewerkt in hetzelfde document of deelt één van de groepsleden zijn/haar scherm waarin de opdrachtuitwerking wordt gemaakt.   

Bij de plenaire afsluiting komt iedereen weer terug naar de hoofdruimte. Daarbij kan je een aantal studenten presentator rechten geven zodat zij de resultaten kunnen bespreken vanuit de Jigsaw-groep.  

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: ,
Taxonomie van Miller: ,
Categorie leeractiviteit: , , ,
Interactie:
Door wie:
Wanneer:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  Microsoft Teams
  •  BB Collaborate