Videoblog (vlog)

Als variant op de geschreven blog kan een vlog ingezet worden. Vlog staat voor video weblog (log is de Engelse term voor dagboek). Het is een blog in videovorm. In een video blog wordt d.m.v. een camera opname de persoonlijke mening van de student gegeven over een gebeurtenis, artikel, actualiteit e.d. Je zet de vlog in voor de verwerking van de theorie. Een vlog kan bijvoorbeeld voor reflectieve doeleinden tijdens een stage ingezet worden.

Variatiemogelijkheden

Een verwerkingsopdracht na het inleveren van een vlog is dat studenten feedback geven op elkaars video.

Een vlog kan ook worden ingezet bij projectgroepen. Door de vlog kunnen zij belangrijke momenten in hun groepsproces laten zien.

APPLICATIES

 • BB (graded) Blog
 • Kaltura Capture
 • KENMERKEN

  Online:
  Synchroon:
  Indivdueel:

  2.3 (3 stemmen)