Online discussieforum

Een effectieve werkvorm voor het verwerken en toepassen van de leerstof is een online discussie. Doordat deze vorm van discussiëren asynchroon is kunnen studenten een gefundeerde inbreng geven. Bovendien biedt het voordelen voor studenten die in een face-to-face situatie minder snel van zich laten horen. 

Effectiviteit van een online discussieforum is mede afhankelijk van de kwaliteit van de berichten die door studenten geplaatst worden. De effectiviteit van een online discussie als werkvorm is voor een groot deel afhankelijk van: 

 • Er dienen voldoende berichten geplaatst te worden; 
 • De berichten moeten inhoudelijk zijn; 
 • Nieuwe kennis toevoegen; 
 • En op elkaar aansluiten. 

Hoe meer er van bovenstaande punten sprake is, hoe effectiever de discussie is. Toch zien we in de praktijk dat het lastig is een online discussie levendig te houden. Je kunt overwegen de deelname en bijdrage in de online discussie in de beoordeling te laten meewegen. Tevens is het aan te raden als docent mede actief is in de online discussie. Dit kan het leerproces bevorderen. Als docent kun je op de volgende manieren actief zijn in de online discussie, waarvan de eerste twee manieren ‘niet inhoudelijke bijdragen’ en de andere drie manieren ‘inhoudelijke bijdragen’ zijn. 

 • Administratieve bijdrage: organisatie van de discussie. Bv. lever voor a.s. vrijdag twee bijdragen aan de discussie. 
 • Affectieve bijdrage: de docent reageert op de participatie van de studenten en stimuleert de student voor vervolgbijdragen. Bv. Anna geeft een interessante wending aan de discussie…. 
 • Corrigerende bijdrage: De inhoud van de bijdrage van een student wordt door de docent gecorrigeerd. Bv. De theorie die Tjeerd hier uitlegt klopt niet, namelijk… 
 • Informatieve bijdrage: De docent reageert inhoudelijk door bijvoorbeeld extra informatie aan te bieden of een samenvatting te geven van de bijdrage van de studenten. Bv. Tot nu toe hebben we het over leerdoelen gehad op niveau van feitenkennis en vaardigheden, hoe zit dat met de doelen op het niveau van…. 
 • Socratische bijdrage: Docent stelt reflectievragen over de bijdrage van studenten. Bv. Jouw mening heb je geformuleerd vanuit het perspectief van de milieuorganisatie. Hoe denk je dat de economen ertegenover staan? 

Valkuil kan zijn dat je als docent zelf te actief bent. Een oplossing kan gezocht worden in één of enkele studenten als moderator aanwijzen. Maar ook dat vraagt natuurlijk wel om begeleiding. 

Bespreek ook tijdens de (online) bijeenkomst de inhoud van de online discussie. Zorg dat je de synchrone en asynchrone activiteiten met elkaar verbind zodat studenten zien dat ze niet los van elkaar staan maar een geheel vormen.  

Voordat je een online discussie kunt inzetten is het belangrijk dat je een situatie hebt waarin deze werkvorm zinvol is om in te zetten. Bijvoorbeeld door ethische dilemma’s of andere praktijkproblemen voor te leggen aan je studenten. Studenten reageren in de online discussie op een stelling, dilemma of praktijkprobleem door het toepassen van de bestudeerde leerstof.  

In Blackboard kun je gebruik maken van verschillende discussielijnen in een discussieforum. Maak per stelling, dilemma of praktijkprobleem een nieuwe discussielijn aan. Studenten kunnen per discussielijn reageren wat het geheel overzichtelijk houdt.  

Variatiemogelijkheden

 • In plaats van zelf als moderator op te treden en reacties te geven kun je per online discussie een groepje studenten de verantwoordelijkheid geven om op de bijdragen van medestudenten te reageren in de rol van moderator.  
 • Je kunt je groep studenten verdelen en elke student vanuit een andere invalshoek laten reageren bijvoorbeeld door het toekennen van rollen.  
 • In Blackboard heb je de optie om online discussies in het Grade Center te beoordelen.  
 • Ook kun je instellen dat studenten de bijdragen van hun medestudenten waarderen door middel van het toekennen van een aantal sterren.

APPLICATIES

 • BB (graded) discussion board
 • KENMERKEN

  Online:
  Synchroon:

  0.0 (1 stemmen)