Formatieve toets met open vragen

Online formatieve toetsen bestaan veelalĀ uit gesloten vragen. Open vragen hebben als nadeel dat ze nagekeken moeten worden door de docent om de student van de benodigde feedback te voorzien. Door open vragen te voorzien van een antwoordmodel kun je ze inzetten voor zelfstudiedoeleinden. Studenten kunnen op deze wijze in hun eigen tijd met casussen e.d. oefenen zonder dat het de docent extra nakijk tijd kost. Zodra de student een antwoord ingeleverd heeft ontvangt hij/zij het antwoordmodel in de vorm van feedback op de afgeronde toets(vraag).

Voordeel van het aanbieden van open vragen is dat je tot dieper leren kunt komen. Gesloten vragen ontstijgen in de regel niet veel verder dan het niveau van Toepassen (Bloom).

VARIATIEMOGELIJKHEDEN

Om de effectiviteit van deze casus- en open vragen toetsen te vergroten kun je de studenten laten reflecteren op het proces dat zich heeft afgespeeld bij het indienen van een antwoord en het controleren van hun gegeven antwoord met het antwoordmodel. De studenten benoemen hierbij hun ‘denkfouten’. Dit kan input zijn voor de bijeenkomst.

APPLICATIES

  • Socrative
  • KENMERKEN

    Online:
    Synchroon:
    Indivdueel:

    5.0 (1 stemmen)