Formatief toetsen voor of na de bijeenkomst

Formatieve toetsen hebben als doel studenten inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat te geven. Toetsen met een formatieve functie zorgen ervoor dat de docent:

 • Een goed beeld krijgt waar de student staat;
 • Helder heeft waar de student naar toe werkt;
 • De student feedback kan geven om nog niet of deels behaalde doelen te bereiken.

Diverse onderzoeken laten zien dat formatieve toetsen de leeropbrengsten van studenten verhogen. Maar welke vormen van online formatief toetsen kun je inzetten voor bovenstaande doelen? Voordat er voorbeelden gegeven worden is het goed je te realiseren dat je formatieve toetsen vanuit verschillende strategieën in kunt zetten.

Vanuit de literatuur worden de volgende vijf strategieën onderscheiden:

 1. Verduidelijken en delen van leerintenties en succescriteria;
 2. Ontwerpen van effectieve klassendiscussie, activiteiten en taken die bewijs van leren opleveren;
 3. Feedback geven die het leren vooruit beweegt;
 4. Studenten activeren als bron van instructie voor elkaar;
 5. Studenten activeren om eigenaar te worden van hun eigen leerproces.

In onderstaande tabel wordt de plaats van elke strategie in relatie met de termen ‘feedback’, ‘feedup’ en ‘feedforward’ weergegeven en in relatie tot de student, docent en peers.

  FEEDUP

Waar de student naar toe gaat

FEEDBACK

Waar de student nu is

FEEDFORWARD

Hoe verder te komen

Docent Verduidelijken en delen van leerintenties en succescriteria (strategie 1) Ontwerpen van effectieve klassendiscussie, activiteiten en taken die bewijs van leren opleveren (strategie 2) Feedback geven die het leren vooruit beweegt (strategie 3)
Peers Verduidelijken en delen van leerintenties en succescriteria (strategie 1) Studenten activeren als bron van instructie voor elkaar (strategie 4) Studenten activeren als bron van instructie voor elkaar (strategie 4)
Student Begrijpen van leerintenties en succescriteria (strategie 1) Studenten activeren eigenaar te worden van hun eigen leerproces (strategie 5) Studenten activeren eigenaar te worden van hun eigen leerproces (strategie 5)

De video hieronder laat zien hoe de werkvorm kennis toetsen voor de les er in de praktijk uit kan zien.

Toepassingsmogelijkheden

Met toetsen in Blackboard kun je de studenten door middel van verschillende vraagsoorten activeren voor of na het college. Als docent heb je het voordeel dat jij inzicht hebt in onderwerpen die de studenten al wel of niet beheersen. Dit kun je meenemen in de voorbereiding van het volgende college. De student krijgt inzicht in welke onderwerpen hij nog niet onder de knie heeft.

Met de tool videoquiz in Kaltura kun je studenten een video laten bekijken waarin tussendoor vragen komen. Hierdoor is het kijken van de video geen passieve maar een actieve werkvorm. De student moet goed opletten om de vragen te beantwoorden. Als docent kun je de kijkcijfers en de antwoorden van de studenten inzien via video.saxion.nl. Deze resultaten kan je meenemen in de voorbereiding van je college.

Je kunt studenten ook via bijvoorbeeld een Blackboard Blog het huiswerk dat ze maken laten plaatsen. Hierdoor kun je als docent al zien wat de studenten hebben gemaakt, daarnaast kunnen ook studenten bij elkaar meekijken. Hierdoor heb je als docent voor het college al meer informatie over het leerproces van de student.

Formatief toetsen kan je ook tijdens de bijeenkomst doen.

APPLICATIES

 • BB (graded) Blog
 • BB (graded) wiki
 • BB Toets
 • Kahoot
 • Quizizz
 • Quizlet
 • Socrative
 • Plickers
 • KENMERKEN

  Online: ,
  Synchroon: ,

  3.2 (6 stemmen)