Badges

Toepassingen: Online behaalde badges

Het halen van online badges die aantonen dat een student een bepaalde vaardigheid of opdracht beheerst. Hier hoeft niet altijd ook een cijfer op gegeven te worden. De vaardigheid is simpelweg nog niet of al wel behaald. Dit kan in Blackboard door het aanmaken van prestaties. Dit kan bijvoorbeeld ingesteld worden op een opdracht of een formatieve toets. Ook kan je de voortgang met behulp van badges bijhouden, bijvoorbeeld na een aantal behaalde opdrachten wordt een badge behaald.

APPLICATIES

  • BB Badges
  • KENMERKEN

    4-Tak:
    Online:
    Indivdueel:

    0.0 (1 stemmen)