Website bespreken

Traditioneel wordt bij het bespreken van een website een schriftelijke onderbouwing gegeven waarbij schermafbeeldingen toegevoegd worden om het tekstuele deel visueel te onderbouwen en toe te lichten. Door het maken van een schermopname (screencast) kun je een website op beeld opnemen terwijl je tijdens het maken van de opnames de website bespreekt. Je mondelinge toelichting doe je middels de audio opnames. De mondelinge onderbouwing kan in de vorm van alleen het opnemen van de stem of in de vorm van een webcam opname.

Toepassingsmogelijkheden

Toepassing Preventie bij AGZ: Tijdens het vak preventie van de opleiding verpleegkunde dienen eerstejaars studenten een online preventieprogramma te beoordelen. Het bespreken van zo’n website kan gedaan worden door het scherm op te nemen en audio in te spreken a.d.h.v. de punten van de vragenlijst. Het inhoudelijke verhaal (audio) kan onderbouwd worden doordat direct de link met het online preventieprogramma (visueel) gelegd kan worden.

APPLICATIES

  • Kaltura Capture
  • KENMERKEN

    Online:
    Synchroon:

    3.0 (1 stemmen)