Vraag- en antwoordforum

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten buiten de les vragen te laten stellen en antwoorden te krijgen van de docent of van medestudenten.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Studenten plaatsen op een zelfgekozen moment (tijdonafhankelijk) vragen over de leerstof of over opdrachten op een online discussieforum of Padlet. Zowel de docent als medestudenten kunnen ook weer op een door hen zelf gekozen tijd en plaats reageren op deze vragen.
Het is ook mogelijk dat je als docent zelf de vragen en antwoorden plaatst op basis van veel gestelde vragen die je in de loop van de tijd hebt ontvangen.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Deze werkvorm vindt buiten de les plaats en is volledig online. Op het tabblad ‘Online uitvoeren’ vind je de volledige beschrijving.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?
  1. Maak in de discussietool van het leermanagementsysteem een forum aan dat je ‘Vraag & Antwoord’ noemt. Je kunt het ook bijvoorbeeld ‘Vragen week 1’ of ‘Vragen over [onderwerp]’ noemen. In plaats van een discussietool kun je ook een Padlet gebruiken.
  2. Bedenk hoe je wilt omgaan met de beantwoording:
    • wil je er een lijst met veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden van maken? In Blackboard kunnen studenten dan ook zelf geen vragen plaatsen. In Padlet bestaat er een aparte optie waarmee je kunt instellen of studenten antwoorden kunnen plaatsen via comments. Als je deze uit zet kunnen ze alleen vragen plaatsen en geen comments.
    • Of wil je dat studenten antwoord geven op elkaars vragen en dat jij zelf ook meehelpt bij het beantwoorden? Probeer in dat geval de beantwoording zoveel mogelijk aan studenten over te laten en probeer met je reacties vooral de studenten aan te zetten tot het beantwoorden van elkaars vragen. Maar blijf niet weg van het forum of van de Padlet, want dan krijgen studenten het gevoel dat het niet belangrijk is.
  3. Plaats een instructie in het leermanagementsysteem om studenten te laten weten hoe ze het vraag- en antwoordforum kunnen gebruiken.
  4. Refereer tijdens je lessen of in de instructies voor de voorbereiding van lessen, ook naar de vragen die op het vraag- en antwoordforum voorbij zijn gekomen. Zo zien studenten dat je er echt iets mee doet en dat het echt een onderdeel is van de module.
ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: ,
Taxonomie van Miller: ,
Categorie leeractiviteit: , ,
Interactie:
Door wie:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  BB (graded) discussion board
  •  Padlet