Powerdoc of Slidedoc

Een Powerdoc, ook wel Slidedoc genoemd,  is een moderne manier van rapporteren die je steeds meer ziet in het onderwijs en in de bedrijfswereld. In plaats van een uitgebreid geschreven rapportage gaan studenten een Powerdoc maken.

In de slides van een Powerdoc moet de informatie kort en bondig worden weergegeven met behulp van grafische overzichten. Hierdoor is een rapportage meer visueel in plaats van tekstueel. Wel moet het Powerdoc te begrijpen zijn zonder mondelinge toelichting.

Net als bij een geschreven rapportage kun je bij een powerdoc een vaste structuur hanteren: Aanleiding, hoofdargumenten, bevindingen/uitkomsten en conclusie/advies,

Bekijk onderstaande video met meer uitleg over wat een Powerdoc is en waarvoor je het kunt inzetten.

© Saxion

Vergelijkbare informatie over een Slidedoc vind je hier.

Variatiemogelijkheden

Als je meer wilt met grafische rapportages kun je in plaats van een Powerdoc ook een infographic of video als eindproduct gebruiken.

APPLICATIES

 • Infogram
 • Piktochart
 • Slido
 • Prezi
 • KENMERKEN

  Bloom:
  Online: ,
  Synchroon:

  2.7 (3 stemmen)