Expertgroepen

De werkvorm expertgroepen, of jigsaw methode, is een werkvorm gericht op collaboratief leren waarbij studenten hun eigen verworven expertise inzetten om samen te komen tot een geheel. De bijdrage van elke student dient van belang te zijn om tot een gezamenlijke uitwerking te komen.

Bij het toepassen van deze werkvorm deel je een complexe leertaak op in deeltaken. Je kunt denken aan een onderwerp dat je vanuit verschillende invalshoeken kunt bekijken, bijvoorbeeld een casusopdracht, of het oplossen van een vraagstuk vanuit verschillende disciplines. Feitelijk is deze werkvorm met elk onderwerp toe te passen: een bepaald theorie, model of vaardigheid.

Vooraf
Verdeel de leerstof in (ongeveer) gelijke delen of afhankelijk van het aantal groepsleden per groepje dat je wilt hanteren. Zorg dat er een goede balans is tussen ‘niet te veel studenten die dezelfde leerstof voorbereiden’ en ‘het aantal groepsleden per groep’.

In de leeromgeving kun je als voorbereidingsopdracht de studenten zich in groepjes laten indelen (bijvoorbeeld middels zelfinschrijvingsgroepen aan te maken) of je wijst zelf studenten aan een groep toe. Afhankelijk van de groep waar een student bij ingedeeld is, bestudeert hij/zij een stuk van de leerstof. Het is van belang dat elke student voorbereid naar de (online) bijeenkomst komt.

Bron afbeelding: motivatieindeklas.weebly.com/stap-4-variant-jigsaw.html

Bijeenkomst
Tijdens de (online) bijeenkomst verdeel je de studenten dusdanig over de groepjes dat in elk groepje een student zit die een uniek stukje van de leerstof/deeltaak voorbereid heeft. Indien de groep compleet is heeft de groep ook de complete leerstof gedekt.

Studenten bespreken als groep de bestudeerde leerstof en maken een samenvatting of een korte presentatie. Doordat elk groepslid een deel van de leerstof bestudeerd heeft hebben ze elkaars bijdrage nodig om de opdracht uit te kunnen voeren.

Na een vooraf afgesproken tijd sluit je plenair de werkvorm af. Hierbij kan je 1 of 2 groepjes hun uitwerking laten delen en conclusies bespreken.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Deze werkvorm is ook in een online les toe te passen. De studenten gaan dan in Blackboard Collaborate uiteen in breakout groups om hun vooraf bestudeerde expertise te delen met hun groepje. Bij de plenaire afsluiting komt iedereen weer terug naar de hoofdruimte. Daarbij kan je een aantal studenten presentator rechten geven zodat hij/zij de resultaten kan bespreken. Let op: indien je een les opneemt, wordt alleen de hoofdruimte opgenomen en de breakout groups dus niet.

APPLICATIES

 • Padlet
 • BB Collaborate
 • KENMERKEN

  Online: ,
  Synchroon:
  Indivdueel:

  0.0 (1 stemmen)