Antwoordopties voorzien van feedback

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten de leerstof beter te laten begrijpen door feedback toe te laten voegen aan de verschillende antwoordopties van (oude) toetsvragen.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Door antwoordopties van oude toetsvragen te voorzien van feedback, leert de student veel over de leerstof. Waarom is een antwoord het juiste antwoord en waarom zijn de andere antwoorden fout? De vragen kunnen vervolgens prima gebruikt worden voor formatieve doeleinden. Studenten die ermee oefenen worden dan voortaan direct voorzien van goede feedback.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Zoals aangegeven kan voor deze werkvorm gebruik worden gemaakt van bestaande vragen en bijbehorende antwoordmogelijkheden. Als deze niet beschikbaar zijn, kunnen studente ook eerst zelf vragen ontwikkelen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de essentie van de leerstof, de vraagconstructie, kwaliteit van de afleiders e.d.

Vervolgens gaan studenten feedback toevoegen aan de antwoordmogelijkheden. Dit helpt hen om de leerstof beter te begrijpen, en het helpt andere studenten omdat zij voortaan meer feedback ontvangen dan alleen goed of fout, bij het maken van een korte quiz of oefentoets.

Laat studenten in duo’s of kleine groepen zowel gerichte feedback voor elk fout antwoord formuleren als voor het juiste antwoord. Studenten kunnen dit doen tijdens een (online) bijeenkomst, maar door het als voorbereidings- of verwerkingsactiviteit te doen kunnen ze het rustiger uitzoeken.

Je kunt vragen ook aan meerdere groepjes toewijzen en hen deze later samen laten vergelijken en verbeteren.

Bij het formuleren van de feedback bij de antwoordmogelijkheden kun je ook verwijzingen naar de literatuur of andere lesstof opnemen.

Het formuleren van feedback waarom een antwoord op de vraag goed of fout is eist van de student een goede beheersing van de stof.

De uiteindelijke opbrengst (een verzameling van vragen met antwoorden en feedback op die antwoorden) kun je later weer inzetten als een korte quiz of oefentoets.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Online kun je deze werkvorm uitvoeren door digitaal de input te verzamelen. Denk hierbij aan een forum of een padlet. Je kunt hier zelf de vragen en antwoordmogelijkheden klaarzetten, en studenten er op laten reageren met de bijbehorende feedback.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: ,
Taxonomie van Miller: ,
Categorie leeractiviteit: , ,
Interactie: ,
Door wie: ,
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  BB (graded) discussion board
  •  Padlet
  • GERELATEERDE WERKVORMEN
  • Vragen bedenken