Korte quiz tijdens de les

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

te bepalen welke voorkennis studenten hebben of in hoeverre ze de nieuwe leerstof begrijpen. Ook kan het als korte energizer worden gebruikt. 

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Met een korte quiz stel je tijdens de les een aantal vragen over leerstof die eerder behandeld is (in een vorige module, vorige les of eerder tijdens deze les). Zorg ervoor dat elke student gaat nadenken door iedereen te laten antwoorden of omdat de kans altijd bestaat dat ze gevraagd worden om te antwoorden. Ook als ze eerder al antwoord hebben gegeven. Dit kan ook door een quiztool te gebruiken waarbij iedereen een antwoord invult.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Bepaal waarom je de quiz wilt doen en gebruik vragen die daar bij passen. Is het om:

 • voorkennis te testen? Om welke voorkennis gaat het? Welke misvattingen en problemen komen vaak voor en zijn belangrijk om te weten voor het vervolg dat je wilt uitleggen?
 • te testen of ze het begrepen hebben? Wat zijn veel voorkomende misvattingen en andere problemen?
 • studenten te laten oefenen met bepaalde vaardigheden? Welke onderdelen zijn lastig?
 • studenten te laten oefenen met het ophalen van kennis uit hun geheugen (woordjes, begrippen, etc)?

Als je nog niet veel ervaring hebt met het geven een les over dit onderwerp of aan deze groep studenten, vraag dan aan collega’s naar hun ervaringen en tips.

Zorg ervoor dat alle studenten bij elke vraag nadenken over het antwoord dat ze zouden geven.

Dat doe je bijvoorbeeld door:

 • willekeurig één of meer studenten te vragen om antwoord te geven (hiervoor kun je gebruikmaken van een kom met papiertjes waar de namen van studenten op staan of een digitale variant hiervan)
 • te werken met twee kleuren kaarten (waardoor je met twee of drie antwoordalternatieven kunt werken; geen kaart is het derde alternatief)
 • studenten te laten staan of zitten bij het ene of het andere antwoord
 • te werken met kaarten met letters (A, B, C, D)
 • studenten naar een hoek van het lokaal te laten lopen (hierbij wordt het wel gemakkelijker om anderen te volgen).
 • een quiztool te gebruiken (zie het tabblad ‘Online uitvoeren’).

Zorg vooraf voor een veilige leeromgeving, waarin studenten het gevoel hebben dat ze fouten mogen maken, en dat dat onderdeel uitmaakt van het leerproces. Bespreek met de groep het leereffect van echt zelf nadenken over het antwoord en ook het leereffect van het maken van fouten.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Er zijn allerlei online tools beschikbaar waarin je van tevoren vragen klaar kunt zetten of terplekke een vraag kunt toevoegen die studenten via hun smartphone, tablet of laptop kunnen beantwoorden. Voorbeelden zijn WooClap (hier heeft Saxion een contract mee), Socrative, Mentimeter of Kahoot.  

Bij het maken van vragen in deze tools geef je aan welk(e) antwoord(en) goed zijn, waardoor de tool automatisch kan bepalen hoeveel fouten er zijn gemaakt en hoe vaak bepaalde antwoordalternatieven zijn gekozen. Op deze manier kun je tijdens de les de quiz klassikaal afnemen en krijg je direct inzicht in de resultaten.  

Bij sommige tools is het mogelijk om een competitie-element toe te voegen aan je quiz, Studenten worden dan bijvoorbeeld aangespoord om eerder dan anderen, of binnen een bepaalde tijd te antwoorden, of zelfs meer punten krijgen naarmate ze eerder antwoorden. Ook houdt het de scores per student bij. Dit competitie-element kan leuk zijn als energizer, maar is lang niet altijd wenselijk. Sommige studenten denken sowieso langer na over hun antwoorden, dus voor hen kan het erg demotiverend werken. En het kan ook aanleiding geven om snel te gokken in plaats van echt na te denken.
 

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , ,
Taxonomie van Miller: ,
Interactie:
Door wie:
Wanneer:
GERELATEERDE APPLICATIES
 •  Wooclap
 •  Socrative
 •  Mentimeter
 •  Kahoot