Casustoets als zelfstudietoets

Door studenten zelfstudietoetsen aan te bieden kunnen ze voor zichzelf bepalen waar ze in hun leerproces staan. Zelfstudietoetsen bevatten meestal gesloten vraagtypen zoals meerkeuze vragen, juist/onjuist vragen of varianten hiervan. 

Een alternatieve vorm is bijvoorbeeld een casustoets. Bij casusvragen dient de leerstof op een hoger niveau (dan bij MC vragen) toegepast te worden. Het nadeel van een casusvraag is vaak dat het een open vraagvorm is waarbij de student niet direct feedback krijgt in welke mate het gegeven antwoord goed of fout is. Door gebruik te maken van een antwoordmodel kunnen studenten hun eigen antwoorden controleren en krijgen ze direct feedback. 

In een Blackboard toets kun je diverse vraagtypen in een toets opnemen; zowel open als gesloten vraagtypen. Wil je een casustoets in Blackboard realiseren dan kun je gebruik maken van het vraagtype ‘essayvraag’. In Blackboard is het mogelijk feedback aan elke vraag toe te voegen. Door het antwoordmodel van de casus aan je essayvraag toe te voegen kan een student zijn eigen antwoord controleren middels het antwoordmodel. Let er dan wel op dat je bij het klaarzetten van zo’n toets in Blackboard je de opties voor het tonen van de feedback ingeschakeld hebt zodat na het beantwoorden van de vragen de student de modelantwoorden te zien krijgt. 

APPLICATIES

 • BB Toets
 • KENMERKEN

  4-Tak:
  Online:
  Synchroon:
  Indivdueel:

  0.0 (1 stemmen)