Actieve kennisdeling

Actieve kennisdeling is een werkvorm die ook wel onder de titel Socratische dialoog bekend staat. Je deelt je groep door de helft: de ene groep vormt de binnen cirkel en de andere helft vormt de buitencirkel. Zorg ervoor dat de studenten recht tegenover elkaar zitten zodat elke student uit de binnenste cirkel een duo vormt met een student uit de buitenste cirkel.
Studenten in de buitenste cirkel stellen vragen aan de studenten in de binnenste cirkel. Dit kunnen door de student zelf geformuleerde vragen zijn en/of vragen die zijn opgesteld door de docent.

Kringgesprek

Na verloop van tijd kun je de binnenste of buitenste cirkel een plaats laten opschuiven zodat elke student aan een nieuwe medestudent gekoppeld wordt en er nieuwe duo’s ontstaan.
Deze werkvorm is zowel toe te passen bij het overdragen van kennis als bij het vormen van een mening, discussiëren etc. Je kunt daarbij gebruik maken van socratische vraagstellingen.

Inspiratie: .gottoteach.com

Toepassingsmogelijkheden

Je zou vooraf de studenten via een zelfinschrijving kunnen laten inschrijven, zodat je een verdeling van de binnenste en buitenste cirkel hebt. Op basis van deze inschrijving zou je onderwerpen, theorie e.d. kunnen verdelen zodat ze elkaar instructie of uitleg over een onderwerp kunnen geven. De studenten kunnen het onderwerp dan voorafgaand aan de les voorbereiden.

De vragen die je de studenten aan elkaar laat stellen kunnen online voorbereid zijn als voorbereiding op de les zodat je tijdens de les (sneller) diepgang kunt creëren.

Wanneer elke student zich op een unieke vraag of stukje leerstof voorbereid en je meerdere doordraai momenten creëert zou je elke student hetzelfde verhaal meerdere malen kunnen laten herhalen zodat via een soort olievlekwerking ervaringen of kennis gedeeld worden.

APPLICATIES

 • BB (graded) wiki
 • Dotstorming
 • Padlet
 • KENMERKEN

  Bloom:
  Online:
  Synchroon:
  Indivdueel:

  3.0 (1 stemmen)