Fotospel

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

een nieuw onderwerp te introduceren, als kennismakingsspel of voor reflectiedoeleinden. Je kunt het gebruiken als gespreksstarter voor elk onderwerp.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Studenten selecteren een foto uit een verzameling of zoeken zelf een foto die voor hen iets zegt over een bepaald onderwerp, en vertellen vervolgens waarom zij die foto geselecteerd hebben. Daarover kan een gesprek ontstaan tussen de docent en de student of tussen de studenten onderling, klassikaal of in groepjes. Het kan gaan over allerlei onderwerpen: inhoudelijk, studiegerelateerd, persoonlijk, maatschappelijk, etc.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Zorg ervoor dat je vooraf allerlei foto’s hebt verzameld en geprint. Leg de foto’s zodanig neer dat de studenten alle foto’s kunnen zien. Stel vervolgens een vraag als ‘welke foto past het beste bij je?’ of ‘welke foto past het beste bij het onderwerp?’. De vraag moet in elk geval gekoppeld kunnen worden aan de foto’s. Iedere student of ieder groepje studenten kiest een foto die het meest aanspreekt ten aanzien van de vraag die jij gesteld hebt. Laat de studenten vervolgens in duo’s of groepjes praten over de gekozen foto. Je kunt ervoor kiezen om de werkvorm af te sluiten met een klassikale terugkoppeling.

Je kunt studenten ook zelf foto’s laten verzamelen en meenemen. Leg de foto’s neer in de ruimte en laat studenten klassikaal of in duo’s aan elkaar vertellen waarom ze voor een bepaalde foto hebben gekozen.

Let op: Zorg ervoor dat je foto’s gebruikt die niet meteen een kant-en-klaar of voorspelbaar antwoord kunnen geven zodat er een opening voor gesprek is.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Laat studenten een foto zoeken en plaatsen op een WALL- padlet met daaronder een motivatie voor hun keuze. Afhankelijk van het doel van het fotospel (introductie onderwerp, kennismaking, reflectie, intervisie) kun je studenten vragen laten bedenken bij andermans gekozen foto. Door de comments te activeren bij deze padlet (via Settings) kun je studenten ook online op elkaar laten reageren.


Dit zou ook kunnen door studenten foto’s te laten plaatsen op een Blackboard-forum. Door alle foto’s in één discussielijn te verzamelen worden ze onder elkaar getoond en kunnen studenten per foto ook reacties plaatsen:

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , , ,
Taxonomie van Miller: ,
Interactie: ,
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  BB (graded) discussion board
  •  Padlet