Casusopdracht

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

…studenten hun kennis te laten toepassen op een relevante situatie in de beroepspraktijk. Studenten kunnen zich zo beter voorstellen wat er in het werkveld van hen wordt verwacht. Ook ervaren zij hierdoor wat het belang is van de leerstof.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Een casusopdracht is een opdracht aan studenten die betrekking heeft op een relevante praktijksituatie waarin zich een probleem voordoet. Om het probleem op te lossen moeten studenten hun kennis en ervaring toepassen op de beschreven situatie.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Geef studenten een beschrijving van een praktijksituatie en een probleem dat zich daarin voordoet. Dit kan in de vorm van geschreven tekst, maar ook via audio of video. Bedenk of de student het terug moet kunnen kijken, of dat de student de situatie direct moet kunnen beoordelen. Bedenk ook wanneer de student deze activiteit gaat doen. Is het ter voorbereiding op een andere activiteit of is het juist ter verwerking van de leerstof?
Doen ze de casusopdracht individueel, in duo’s of in groepjes? Wat doen ze vervolgens met hun antwoord? Bepaal op basis daarvan hoe ze de casusopdracht uitwerken en eventueel inleveren:

  • studenten werken het voor zichzelf uit (voor, tijdens of na de les) in een format dat ze tijdens de les kunnen gebruiken. Beschrijf dus ook wat ze er tijdens de (volgende) les mee gaan doen.
  • studenten leveren het (voor, tijdens of na de les) in via Blackboard, bijvoorbeeld via een inleverpunt, Wiki, Blog, Journal, Discussieforum of via een externe tool zoals Padlet, WordPress, Miro.

Het werken aan de casus kan ook meerdere weken in beslag nemen. Er kunnen echte bedrijven of organisaties bij betrokken zijn die ook reageren op de oplossingen die studenten aandragen.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Verstrek de casusopdracht via de leeromgeving als tekst of als video of audio (zelf opgenomen of in samenwerking met de Saxion video-unit). Beschrijf daarbij wat je van de studenten verwacht, of en hoe ze hun antwoord inleveren en wat ze daar vervolgens mee gaan doen. Geef met duidelijke instructies aan wat je van studenten verwacht vóór, tijdens en/of na de bijeenkomst.

Zorg ervoor dat studenten toegang hebben tot de tool waarin ze hun antwoord moeten plaatsen. Geef bij tools zoals Padlet en Miro de link naar het betreffende bord.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , ,
Taxonomie van Miller:
Categorie leeractiviteit:
Interactie: ,