Aanvullende leermaterialen verzamelen

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten zelf (aanvullende) materialen over de leerstof te laten verzamelen. Hierdoor moeten zij ook goed kijken naar de aanwezige materialen en een idee hebben van de leerstof om te kunnen bepalen welke bronnen goede aanvullingen vormen en welke niet. Ook krijgen zij hiermee een breder beeld van het vakgebied. Bovendien levert het voor jou als docent mogelijk extra materialen op die je zelf misschien nooit had gevonden en die je bij de andere lessen of bij een andere module kunt inzetten.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Naast dat jij als docent aan studenten leermaterialen aanreikt, kunnen studenten zelf ook op zoek gaan naar passende, aanvullende leermaterialen en deze verzamelen in de online leeromgeving.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Bedenk welk doel je voor ogen hebt met deze werkvorm. Is het doel om studenten méér materialen te laten zoeken of betere materialen? Ligt de focus op het zoeken zelf of het beoordelen van materialen? En wat is de vervolgstap na het vinden van deze materialen: moeten zij deze bestuderen of samenvatten? Is het verplichte leerstof of aanvullend?

Geef studenten een duidelijke instructie mee en beschrijf daarin het doel dat je met deze leeractiviteit hebt, wat zij moeten doen en welke verwachtingen je hebt. Bijvoorbeeld: over welk onderwerp/begrip/thema moeten zij aanvullende materialen zoeken? Hoeveel bronnen moeten zij aandragen en wat zijn eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de bron? Wat is het doel van deze leeractiviteit en hoe draagt dat bij aan hun leerproces?

Licht de opdracht toe tijdens een les en plaats de instructie ook in de online leeromgeving zodat studenten deze gemakkelijk kunnen terugvinden als zij met de opdracht aan de slag gaan. Daarbij kun je ook eventueel tips meegeven over waar zij goede leermaterialen kunnen vinden.

Zorg daarnaast voor een geschikte plaats waar studenten de gevonden leermaterialen kunnen verzamelen. Je kan hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van Padlet (een digitaal prikbord) of een discussieforum of wikipagina. De studenten kunnen dan hun bijdragen posten en ook de bijdragen van hun studiegenoten zien.

Laat studenten bij hun post ook een korte tekst typen waarin zij aangeven waar het door hen gevonden materiaal over gaat en waarom zij denken dat dit relevant is voor deze module. Bij welke onderdeel van de leerstof sluit het aan?

Zorg ervoor dat je er tijdens een bijeenkomst op terugkomt en bespreekt wat er zoal is gevonden, anders hebben studenten het idee dat er niets mee wordt gedaan en zullen ze de volgende keer minder geneigd zijn om een eigen bijdrage te leveren.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Deze werkvorm kan zoals deze is beschreven op de tab ‘Uitvoeren’ ook volledig online worden uitgevoerd.

Ook het bespreken van de gevonden materialen kan prima tijdens een online les door samen de Padlet door te nemen. Je kunt studenten ook vragen zelf alvast te kijken naar de bronnen die anderen hebben aangedragen. Welke vondsten hebben zij daarbij nog gedaan?

Eventueel kunnen ze ook alleen online feedback geven door middel van duimpjes en/of door opmerkingen te plaatsen bij de kaartjes in de Padlet. Ook als de materialen verzameld zijn op een discussieforum kunnen studenten een reactie plaatsen onder één of meer bronnen.

 

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , ,
Taxonomie van Miller:
Categorie leeractiviteit: , ,
Interactie:
Door wie: