Logo Blackboard

BB (graded) discussion board

Met de tool forum/discussieruimte/discussion board kan je een online discussie organiseren. Een forum kan aangemaakt worden om online te discussiëren maar het kan ook een omgeving zijn om van gedachten te wisselen of vragen te stellen. Er kunnen diverse discussielijnen tegelijkertijd worden gestart. Met een graded forum kan je studenten beoordelen op hun bijdrage aan de gehele discussie of op afzonderlijke discussielijnen. Er bestaan mogelijkheden om de bijdrage van studenten eerst te controleren voordat deze gepubliceerd worden. Ook kan je je abonneren op het forum zodat je een mailtje ontvangt wanneer er is geregeerd.  

WEBSITE

BB (graded) discussion board

VOORDELEN

  • Door het online karakter van de discussie kun je  als docent achtergrondinformatie of andere soortige input aan de discussieomgeving toevoegen om de diepgang, de meningsvorming, het proces e.d. te stimuleren en sturen.
  • Controlemiddel of de studenten de leerstof begrepen hebben en kunnen toepassen.
  • Mogelijkheid om de (inhoudelijke) inbreng van studenten aan een discussie beter te beoordelen dan bij een face-to-face discussie.
  • Asynchrone communicatietool wat tijdonafhankelijk werken en studeren mogelijk maakt
  • Mogelijkheid tot anoniem reageren waardoor minder assertieve studenten wellicht eerder een bijdrage leveren.

NADELEN

  • Begeleiding in een discussie-omgeving door de docent is noodzakelijk, zeker als men dit de eerste keer toepast.
  • Risico bestaat dat studenten inhoudelijk of wat betreft taalgebruik onwenselijke reacties plaatsen.