Logo Blackboard

BB (graded) discussion board

De tool Discussieruimte / Discussion board kun je online discussies laten plaatsvinden over verschillende onderwerpen tegelijk. Ook kun je het gebruiken voor het stellen van vragen of om gewoon van gedachten te wisselen over bepaalde onderwerpen.

De structuur: discussieruimtes, forums, discussielijnen en reacties

 • Standaard is er een discussieruimte aanwezig die voor de hele groep toegankelijk is. Daarnaast kan er bij groepen worden aangegeven of er een discussieruimte voor de groep beschikbaar is, waar alleen de leden van die groep toegang toe hebben.
 • Per discussieruimte kunnen één of meer forums worden aangemaakt. Bij een groep kun je aangeven of de groep zelf nieuwe forums mag aanmaken.
 • Binnen een forum worden discussielijnen gemaakt. Eén discussielijn gaat over één stelling of vraag. Eén persoon start de discussielijn en anderen reageren daarop en op elkaars reacties. Zo ontstaat er een keten van reacties op die ene stelling of vraag.
 • Als docent kun je bepalen of studenten zelf discussielijnen mogen aanmaken (met andere woorden: of zij zelf iets nieuws mogen inbrengen), of dat zij alleen maar mogen reageren.

Mogelijke toepassingen

 • Eén forum maken waar studenten al hun vragen mogen stellen of per onderwerp een apart forum voor vragen (afhankelijk van hoe actief je verwacht dat studenten zullen zijn met het stellen van vragen).
 • Een forum maken om van gedachten te wisselen over verschillende onderwerpen of forum maken voor alle gesprekken over één overkoepelend thema.
 • Een forum maken per opdracht waar studenten elkaar feedback op geven.

Mogelijke instellingen

 • Studenten zelf forums laten aanmaken in de discussieruimte van eigen hun groep.
 • Bijdragen van studenten eerst controleren voordat ze gepubliceerd worden.
 • Een bijdrage van een student beoordelen (evt. aan de hand van een rubriek)
 • Toestaan dat studenten zich abonneren op een forum of discussielijn, zodat ze een mailtje ontvangen zodra iets nieuws is geplaatst.

Tips voor studentinstructies

 • Maak via Tools > Discussieruimte een item aan dat een link bevat naar het juiste forum, of beschrijf hoe studenten er komen via de toollink in het linker menu of via hun groep, bijvoorbeeld:
  1. Klik op ‘Online discussie’ en selecteer het forum ‘Vragen stellen’.
  2. Klik op ‘Discussielijn aanmaken’ om een nieuwe vraag te stellen, of reageer op gestelde vragen door ze aan te klikken en te reageren via de knop ‘Beantwoorden’.
 • Plaats in de beschrijving van een forum een stap-voor-stap instructie voor studenten waarin staat hoe zij zelf een discussielijn aan kunnen maken. Studenten zien deze beschrijving namelijk op het moment dat zij een nieuwe discussielijn aanmaken in een forum. Bijvoorbeeld:
  1. Geef in het veld ‘Onderwerp’ in het kort aan waar je vraag/stelling/opdracht over gaat.
  2. Stel je vraag / beschrijf je stelling of antwoord (in max. … woorden) in het veld ‘Bericht’.
  3. Klik op ‘Bladeren in lokale bestanden’ om je uitgewerkte opdracht toe te voegen
  4. Klik onderaan op Verzenden om je bijdrage te verzenden.

WEBSITE

BB (graded) discussion board

VOORDELEN

 • Tool voor asynchrone (tijdonafhankelijke) communicatie
 • Geeft studenten de mogelijkheid om langer na te denken over hun antwoorden en argumenten.
 • De mogelijkheid om extra informatie toe te voegen aan de discussieomgeving om de diepgang, de meningsvorming, het proces e.d. te stimuleren en sturen.
 • Middel om te controleren of studenten de leerstof begrepen hebben en kunnen toepassen.
 • Mogelijkheid om de (inhoudelijke) inbreng van studenten aan een discussie beter te beoordelen dan bij een face-to-face discussie.
 • Mogelijkheid tot anoniem reageren waardoor minder assertieve studenten wellicht eerder een bijdrage leveren.

NADELEN

 • Studenten moeten gestimuleerd worden om zelf actief te discussiëren of vragen te stellen.
 • Het risico bestaat dat studenten inhoudelijk of wat betreft taalgebruik onwenselijke reacties plaatsen.
 • Docenten moeten discussies dus actief begeleiden.
 • Te veel activiteit van een docent leidt er echter toe dat studenten niet op elkaar reageren, maar telkens wachten tot de docent reageert.