Vragen voorzien van feedback

Een leerstrategie om studenten de leerstof beter te laten begrijpen is gestelde vragen over de leerstof te voorzien van feedback. Toetsvragen van bijvoorbeeld een uitgever, uit het boek of  zelf ontwikkelde vragen worden bij deze werkvorm gebruikt.

De kracht en effectiviteit van formatieve toetsen zit voor een groot deel immers in de feedback die het de lerende geeft. Laat studenten zowel gerichte feedback voor elk fout antwoord formuleren als voor het juiste antwoord. Door het formuleren van feedback waarom een antwoord op de vraag goed of fout is eist van de student een goede beheersing van de stof.

Variatiemogelijkheden

Deze werkvorm kan gecombineerd worden door in een eerste ronde de studenten zelf vragen te laten ontwikkelen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de essentie van de leerstof, de vraagconstructie, kwaliteit van de afleiders e.d.

In de tweede ronde wordt de focus gelegd op de feedback (per antwoordmogelijkheid).

APPLICATIES

  • BB (graded) discussion board
  • BB (graded) wiki
  • Socrative
  • KENMERKEN

    Online:
    Synchroon:

    0.0 (1 stemmen)