Simulatie

Toepassingen: bedrijfssituatie, ervaren, praktijkervaringen

Bij simulatie gaat het om het nabootsen van een (vereenvoudigde) werkelijkheid, bijvoorbeeld het simuleren van een managementteam in een bedrijf. Simulatie is vooral geschikt voor het evalueren van situaties waarin beslissingsprocessen een cruciale rol spelen en voor het leren en evalueren van vaardigheden in het omgaan met mensen. Rollen en spelregels beperken de keuzevrijheid van de spelers. Van belang is dat het werkelijkheidsgehalte van simulaties zo groot mogelijk is. De beoordeling van simulaties kan het beste geschieden aan de hand van beoordelingslijsten, die gezien de verscheidenheid aan onderwerpen voor iedere simulatie apart moeten worden ontwikkeld.

Bron: Berkel van Bax Joosten-ten Brinke 2014 – Toetsen in het Hoger Onderwijs

KENMERKEN

Online: ,

0.0 (1 stemmen)